President Niinistö på officiellt besök i Etiopien

President Sauli Niinistö var en av huvudtalarna vid ett evenemang om stärkande av kvinnors ekonomiska ställning tillsammans med Etiopiens president Sahle-Work Zewde och generaldirektören för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Sauli Niinistö var en av huvudtalarna vid ett evenemang om stärkande av kvinnors ekonomiska ställning tillsammans med Etiopiens president Sahle-Work Zewde och generaldirektören för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö avlade ett officiellt besök i Etiopien den 15–16 oktober 2019. Temana fred och reformer, kvinnors och flickors ställning, klimatförändringar och samarbetet mellan Europa och Afrika stod i fokus under besöket.

Besöket inleddes på tisdagen med enskilda möten med Etiopiens president Sahle-Work Zewde och Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, som nyligen tilldelades Nobels fredspris. Vid en gemensam presskonferens med president Sahle-Work Zewde lyfte president Niinistö fram det arbete som gjorts i Etiopien för att uppnå fred mellan Etiopien och Eritrea: ”Det är av stor betydelse även i globalt hänseende. Det är ett exempel på att en långvarig konflikt går att lösa och förmedlar ett uppmuntrande budskap åt oss alla.”

Vid sitt enskilda möte behandlade presidenterna också kvinnors och flickors ställning och klimatförändringar. Dessa frågor är mycket aktuella även i Etiopien. Under de senaste åren har Etiopien stärkt kvinnornas ställning i politiken och samhället. Enligt president Niinistö är det en förutsättning för ett fungerande samhälle: ”Jag tror inte att vi skulle ha någon välfärdsstat i Finland om vi inte hade öppnat dörrarna för flickor och kvinnor.”

Fred genom beslutsamhet

Senare samma dag fortsatte diskussionen kring samma frågor under president Niinistös enskilda möte med premiärminister Abiy Ahmed. I somras har Etiopien bland annat planterat upp till 300 miljoner träd per dag. President Niinistö sade sig vara nöjd över att man gått från ord och deklarationer till handling och konkreta åtgärder. ”Jag har försökt tala för just det här i Finland. Vi hade likartade tankar bland annat vad gäller att bli av med och återvinna matrester. En attitydförändring är av enormt stor betydelse”, sade president Niinistö till de finländska medierna efter mötet.

President Niinistö berömde dessutom premiärminister Abiys beslutsamhet att uppnå fred och exempelvis genomföra demokratireformer. ”Det är på ett visst sätt imponerande att få iaktta en sådan beslutsamhet att gå vidare. Attityden är viktig”, konstaterade han.

President Niinistö och premiärminister Abiy diskuterade också samarbetet mellan Europa och Afrika. Enligt Abiy ser allt fler afrikanska ledare Europa som en viktig samarbetspartner, berättade president Niinistö. EU bör dock kunna föra en starkare och enhetligare utrikespolitik. ”Kina och Turkiet är aktiva här, men Afrika ligger nära Europa och vi har många gemensamma intressen. Europa måste ha någon slags ställning här”, sade han.

President Sauli Niinistö träffade Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed i Addis Abeba den 15 oktober 2019. Premiärminister Abiy tilldelades Nobels fredspris förra veckan. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Klimatförändringarna kräver konkreta åtgärder

Senare på eftermiddagen fortsatte president Niinistö att diskutera klimatförändringar vid seminariet Climate Action: Results We Can Measure. I sitt tal framhävde president Niinistö behovet av konkreta handlingar: ”Mål är bara en början. Endast mätbara resultat betyder något. Konkreta handlingar fungerar som ett trovärdigt exempel för andra.”

Han påpekade att klimatförändringarnas effekter inte bara äventyrar en hållbar ekonomisk utveckling: ”De hotar också freden och säkerheten.”

President Niinistö lyfte också fram den klimatkoalition mellan finansministrarna som leds av Finland och Chile samt koalitionens roll i förebyggandet av klimatförändringar: ”Finansministrarna har kraftfulla instrument för att styra incitament och finansiella flöden. Om dessa instrument, från beskattning till skatteplanering, från offentliga investeringar till upphandling, verkligen börjar fungera till gagn för klimatet, kommer resultaten att vara omedelbara och konkreta. Med hjälp av dem kommer en klimatneutral värld att bli ett mycket mer realistiskt mål. Koalitionen har redan över 40 medlemmar, inklusive Etiopien och Finland.”

Kvinnor, ekonomi och jämställdhet

Den första dagen av president Niinistös officiella besök i Etiopien avslutades med evenemanget She For Business om stärkande av kvinnors ekonomiska ställning. President Niinistö stod värd för evenemanget tillsammans med generaldirektören för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Hedersgäst vid evenemanget var Etiopiens president Sahle-Work Zewde. President Niinistö har varit ambassadör för UN Womens globala jämställdhetsrörelse HeForShe sedan 2015.

”Kvinnors deltagande och jämställdhet är grundläggande förutsättningar för hållbar fred och utveckling”, sade president Niinistö i sitt tal.

President Niinistö konstaterade att kvinnor är överrepresenterade längst ner i förmögenhetspyramiden. Att förbättra flickors möjligheter att utbilda sig är enligt honom en av de viktigaste åtgärderna för att minska fattigdomen. Det finns ett behov att stödja flickor och unga kvinnor ända från början av deras skolgång fram till utexaminering.

När det gäller stärkande av kvinnors ekonomiska ställning tog president Niinistö också upp den privata sektorns roll. ”Socialt ansvarstagande företag kan skapa arbetsplatser och affärsmöjligheter för kvinnor som lever i krävande förhållanden.”

Utöver utbildning, landsbygdens ekonomiska utveckling samt vatten och sanitet är flickors och kvinnors rättigheter ett av de viktigaste ändamålen som Finland stöder genom sitt utvecklingssamarbete med Etiopien.

Mer jämlikt partnerskap och inkluderande utbildning

Det officiella besökets andra dag inleddes med ett möte med ordföranden i Afrikanska unionens kommission Moussa Faki Mahamat. Under mötet behandlades bland annat Afrikanska unionens reformer, partnerskapet mellan Europa och Afrika samt kvinnors och flickors ställning.

Efter mötet konstaterade president Niinistö för de finländska medierna att målet är att uppnå ett allt mer jämlikt partnerskap mellan Europa och Afrika. Jämlikhet, som förekommer helt allmänt i näringslivssamarbetet, bör eftersträvas även i utvecklingssamarbetet. President Niinistö berättade att han vid mötet med ordförande Moussa Faki Mahamat hade fört fram en tanke om att de europeiska länderna borde förena sina krafter i utvecklingssamarbetet. Det skulle vara ett bättre alternativ än att medlemsländerna och de otaliga civilsamhällesorganisationer som de stöder bedriver verksamhet på egen hand och utan att alltid ens veta om varandras arbete.

Dagen fortsatte med ett besök på lågstadiet Hamle 19, där president Niinistö tillsammans med Etiopiens undervisningsminister Tilaye Gete träffade skolans elever, lärare och elevernas föräldrar. Med eleverna diskuterade president Niinistö bland annat undervisning och Finland. Därtill tackade han föreståndaren för skolan och Etiopiens undervisningsminister för ett gott samarbete inom utbildningssektorn: ”Det har varit fint att se resultaten av vårt långvariga samarbete, och att se glada barn lära sig nya saker. Det är det allra viktigaste.”

Utbildning hör vid sidan av markförvaltning och vatten och sanitet till de viktigaste områdena i Finlands utvecklingssamarbete med Etiopien. Inom utbildningssektorn ligger tyngdpunkten på inkluderande utbildning, det vill säga på att planera undervisningslokaler och stödja utvecklingen av undervisningen med beaktande av barn med särskilda behov och i synnerhet flickor. Skolan Hamle 19 är ett exempel på Finlands stöd till inkluderande utbildning.

President Niinistö deltog dessutom tillsammans med ordföranden i Afrikanska unionens kommission Moussa Faki Mahamat och UN Womens generaldirektör Phumzile Mlambo-Ngcuka i ett HeForShe-evenemang, som arrangerades av Afrikanska unionen och UN Women. I onsdagens program ingick också en lunch på inbjudan av president Sahle-Work Zewde.

President Niinistös officiella besök i Etiopien var det första presidentbesöket mellan Finland och Etiopien samt Niinistös första officiella besök i Afrika. Till presidentens delegation i Etiopien hörde också utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.