President Niinistö i Slovenien: Vi lever i en tid som är avgörande för EU

Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö avlade ett officiellt besök i Slovenien den 23 och 24 maj 2019.

Torsdagen den 23 maj förde president Niinistö ett officiellt samtal med Sloveniens president Borut Pahor i Ljubljana. Förutom ländernas bilaterala relationer diskuterade presidenterna bland annat frågor som rör säkerhetspolitik och Europas framtid samt klimatförändringen.

På den gemensamma presskonferensen framhävde president Niinistö särskilt de goda relationerna och likheterna mellan Finland och Slovenien: ”Enligt min menig har vi en gemensam fördel: Vi är tillräckligt små och tillräckligt ofarliga. Dessutom förenas vi av att vi är Europas skogrikaste länder. Vi delar också samma grundläggande värden. Det är en god grund att bygga samarbete på”, sade presidenten.

Presidenterna diskuterade Finlands EU-ordförandeskap som inleds i juli. Också i fråga om Europeiska unionen manade presidenten till att finna sådant som förenar: ”Vi lever i en tid som är avgörande för EU. Vi bör fråga oss själva vad det är som förenar oss. Det är en fråga som väcker livlig diskussion och jag är säker på att vi kan finna mycket gemensamt. Vi bör erinra oss om den ursprungliga europeiska andan. Då kan vi komma till insikt om att vi, trots att vi är av olika åsikt i många frågor, delar samma sinnelag. På detta sätt kan vi få mycket till stånd.”

EU:s röst måste höras

Ett av de viktigaste målen är att åter göra EU:s röst hörd i internationella sammanhang: ”Det är som om EU skulle ha förlorat sin röst på den internationella arenan. Vi sitter inte längre vi de bord där man löser kriser som rör hela världen. Ett av de centrala målen för Finlands EU-ordförandeskap är att återge EU dess röst.”

Enligt presidenten är bekämpningen av klimatförändringen kanske det viktigaste ämnet under Finlands EU-ordförandeskap. ”Finland anser att det behövs mer åtgärder. Vi föregår själv med gott exempel i fråga om klimatförändringen, för om vi inte bär vårt eget strå till stacken kan vi inte kräva att andra samarbetar. Detsamma gäller EU – om unionen själv inte gör mer kan den inte uppmana andra att agera.”

På torsdagen träffade president Niinistö även Sloveniens premiärminister Marjan Šarec och talmannen för Sloveniens nationalförsamling Dejan Židan i Ljubljana.

De ungas revolution

Klimatförändringen var också temat för ett diskussionsmöte på gymnasiet i Kranj. President Niinistö och president Pahor samtalade med eleverna i över en timme.

”Förlora inte er tro på en bättre framtid”, sade president Niinistö till gymnasisterna. Han konstaterade att man också förr korrigerat misstag som begåtts: vattendrag som förstörts, användningen av DDT som växtskyddsmedel, bränsle med tungmetaller. ”Allt detta gjorde vi och sedan insåg vi att det var fel mot kommande generationer. Fastän det tog vissa samhällen och individer längre att vakna upp, hittade vi till sist den rätta vägen att gå.

Förlora inte er tro på en bättre framtid.

”Jag brukar säga, att det pågår en revolution, de ungas revolution, där de kräver att miljön ska räddas. Det är den enda revolution som jag någonsin engagerat mig i”, sade president Niinistö. ”Snart hörs er röst också i Helsingfors när ungdomar från 70 länder deltar i ett klimatmöte. Jag hoppas att jag får träffa också några av er där.”

Förnybar energi och vintersport

Slovenien-besökets andra dag inleddes med företagsbesök i staden Preddvor, där president Niinistö och president Pahor fick en tur i fabriken Jelovica. Jelovica är Sloveniens största tillverkare av elementhus och använder solpaneler och egen vattenenergi i sin tillverkningsprocess.

I ekobyn Suha pri Predosljah fick presidenterna se hur man lagrar förnybar energi. I det EU-finansierade pilotprojektet lagras solenergin med hjälp av ackumulatorer så att den efter behov kan användas senare. Teknologiska forskningscentralen VTT samordnar projektet.

Programmet avslutades med ett besök i vintersportcentret Planica där presidenterna avtäckte en vänskapsbänk för Finland och Slovenien framför centret. Planicas chef Jelko Gros var presidenternas guide. Planicas flygbacke är bekant för många finländare eftersom både Matti Nykänen, Toni Nieminen och Matti Hautamäki har hoppat världsrekord i den backen. President Niinistö tog sig också upp i backen.

President Niinistö och president Pahor träffades senast i samband med säkerhetskonferensen i München i februari 2019. Det senaste presidentbesöket från Finland till Slovenien gjordes av president Tarja Halonen 2005.