President Niinistö på statsbesök i Kina

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio var på statsbesök i Kina den 14–15 januari 2019.

Kinas president Xi Jinping och fru Peng Liyuan önskar president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio välkomna på statsbesök besök till Kina. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

På måndagen träffade president Niinistö Kinas president Xi Jinping. Presidenterna diskuterade förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Kina också stormaktsrelationerna, klimatförändringen, mänskliga rättigheter, arktiska regionen och situationen i Europeiska unionen. ”Det verkar som om Kina gärna vill se en stark Europeisk union, en union som också har inflytande i världspolitiken. Detsamma har jag efterlyst och önskat,” sade president Niinistö när han träffade finländska medier efter mötet.

Även i fråga om klimatförändringen förhållningssättet gemensamt: ”Vi delar många likartade tankar särskilt då det gäller att bekämpa klimatförändringen Här var Kina mycket konstruktiv, och tack vare EU och Kina antogs Parisavtalets regelbok vid FN:s klimatmöte i Katowice. Kina gav ett starkt intryck av att landet tar klimatfrågorna på allvar.”

Under besöket offentliggjordes också en handlingsplan för partnerskapet mellan Finland och Kina. Handlingsplanen konkretiserar det partnerskap som Finland och Kina ingick i april 2017 under den kinesiske presidentens statsbesök i Finland.

I Peking undertecknades dessutom tre samförståndsavtal: ett om kultur och samarbete inom kulturturism, ett om vintersport och ekonomiskt samarbete och ett om samarbete i patent- och registerfrågor.

President Niinistö sade att en stor del av diskussionen handlade om mänskliga rättigheter, men han konstaterade att det inte är skäl att ta till pekpinnar och ge anvisningar: ”Finlands starkaste budskap förmedlas via det finska samhället och dess gemenskaper, alltså hur vi har byggt upp vårt samhälle – för den som söker byggstenar finns här nog ett brett urval värderingar. Vi föregår med gott exempel, om man kan säga så”.

Temaåret för vintersport

Lanseringen av temaåret för vintersport mellan Kina och Finland. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö och president Xi deltog också vid lanseringen Kinas och Finlands gemensamma temaår för vintersport. I sitt tal berömde president Niinistö inledningen av temaåret.

Träningssamarbetet är redan i full gång. Kinesiska idrottare tränar i Finland, och finländska tränare arbetar här i Kina. Under detta år står över 60 olika evenemang på programmet. De gäller allt från skolgymnastik till toppidrott, från tränarutbildning till idrottsteknologi.

Enligt president Niinistö är det viktigt att komma ihåg, att länderna inte bedriver idrottsligt samarbete bara med tanke på ett temaår, utan för att förhoppningsvis också skapa något bestående. ”Något som bidrar till att våra invånare kan njuta ännu mer av vintersporternas olika dimensioner, också efter de olympiska spelen.”

Klimatdiskussioner i Peking

Cooling our Planet-klimatseminariet i Peking. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Före överläggningarna mellan presidenterna träffade president Niinistö generaldirektören för den kinesiska utvecklingsbanken Zhao Huan och deltog tillsammans med den kinesiske miljöministern Li Ganjie i ett seminarium om klimatförändringen.

I seminariets inledningsanförande betonade president Niinistö behovet av samarbete och ett mer målmedvetet engagemang i klimatarbetet där stater, lokala myndigheter, den privata sektorn och det civila samhället deltar: ”Trots de hoppingivande tecknen på växande klimatmedvetenhet har vi mycket hårt arbete framför oss. 2018 var inte bara ett år med stigande temperaturer, utan också ökade koldioxidutsläpp. Vi måste vända denna trend och vi måste handla snabbt. Våra åtaganden måste stärkas globalt.”

Ett tvådagarsbesök i Kina

President Niinistö och Kinas premiärminister Li Keqiang. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistös statsbesök i Kina fortsatte på tisdagen med ett möte med Kinas premiärminister Li Keqiang där diskussionen främst kretsade kring de ekonomiska relationerna mellan Kina och Finland. Särskilt intresserade var kineserna av samarbetspotentialen inom sektorn för ren energi. Dessutom diskuterades möjligheterna till lättare tillträde till den kinesiska marknaden för små och medelstora finska företag och ökad turism i vardera riktningen.

Senare under dagen träffade president Niinistö talmannen i Kinas nationella folkkongress Li Zhanshu och deltog i öppningen av det finsk-kinesiska temaåret för vintersport.

I president Niinistös följe i Peking ingick också utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho. I besöket deltog dessutom Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Lahtis stadsdirektör Pekka Timonen och ordföranden för Finlands och Kinas kommitté för innovativ affärsverksamhet Risto Siilasmaa.

President Niinistö och president Xi har träffats flera gånger förut. Det senaste mötet var i april 2017, då president Xi och hans maka Peng Liyuan var på statsbesök i Finland. President Niinistö och fru Haukio gjorde ett officiellt besök i Kina i 2013. Dessförinnan gjordes ett statsbesök från Finland till Kina 2002.