President Niinistö på veterandagens huvudfest i Uleåborg: Alla förstod vad som krävdes

Innan huvudfesten inleddes hälsade presidentparet på veteraner från Uleåborgsregionen som förlänats utmärkelsetecken. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Innan huvudfesten inleddes hälsade presidentparet på veteraner från Uleåborgsregionen som förlänats utmärkelsetecken. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö med makan Jenni Haukio deltog i nationella veterandagens huvudfest i Uleåborg den 27 april.

Innan huvudfesten inleddes hälsade presidentparet på veteraner från Uleåborgsregionen som förlänats utmärkelsetecken. Närmare hundra veteraner tilldelades utmärkelsetecken vid det högtidliga evenemanget. Den äldsta av de veteraner som fick utmärkelsetecken var född 1918 och den yngsta 1932.

”Det är endast för att ni offrat så mycket som vi nästa år får fira Finlands 100-årsjubileum”, sade president Niinistö till veteranerna. ”Ert uppdrag var av en helt annan storleksklass än ett enda av de problem vi kämpar med idag. Därför var också principen ”kamraten lämnas ej” en självklarhet. Alla förstod vad som krävdes.” Enligt presidenten har veteranerna som arv lämnat oss inte bara självständigheten, utan också den anda som gjorde att självständigheten kunde bevaras.

Veterandagsfesten i Uleåborgshallen var det trettionde riksomfattande evenemanget i ordningen. Mer än 2000 inbjudna gäster var närvarande vid den imponerade festen. I programmet ingick bl.a. utsändande av en kranspatrull bestående av veteraner och beväringar, uppträdanden av Uleåborgs krigsveterankör och en dialog mellan en farfar och hans sonson. Festtalare var statsminister Juha Sipilä.

Den sista huvudfesten för nationella veterandagen hålls 2017 i Lahtis. ”Det är en stor sak för Finland. Utan er skulle vi inte ha anledning att fira”, sade president Niinistö till veteranerna.

President Niinistö och fru Haukio samtalade med veteraner. Närmare hundra veteraner tilldelades utmärkelsetecken vid det högtidliga evenemanget. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö och fru Haukio samtalade med veteraner. Närmare hundra veteraner tilldelades utmärkelsetecken vid det högtidliga evenemanget. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Mer än 2000 inbjudna gäster deltog i huvudfesten. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Mer än 2000 inbjudna gäster deltog i huvudfesten. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Farfar (Hannu Pelkonen) och sonsonen (Daniel Helakorpi) framförde en dialog om krigstiden. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Farfar (Hannu Pelkonen) och sonsonen (Daniel Helakorpi) framförde en dialog om krigstiden. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Manskörerna Pohjan Laulu och Haukiputaan Mieskuoro och Uleåborgs krigsveterankör uppträdde på festen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Manskörerna Pohjan Laulu och Haukiputaan Mieskuoro och Uleåborgs krigsveterankör uppträdde på festen. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Höjdpunkten på festen var den kranspatrull som sändes till hjältegravarna. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Höjdpunkten på festen var den kranspatrull som sändes till hjältegravarna. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Efter festen träffade presidentparet krigsveteran Armas Ilvo, som vid huvudfesten framförde Veteranens kvällssång med samma varma inlevelse som vid självständighetsdagsmottagningen i fjol. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Efter festen träffade presidentparet krigsveteran Armas Ilvo, som vid huvudfesten framförde Veteranens kvällssång med samma varma inlevelse som vid självständighetsdagsmottagningen i fjol. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli