President Niinistö på virtuella besök i Suonenjoki och Seinäjoki: Kommunerna har visat att de har bra reaktions- och anpassningsförmåga

Republikens president Sauli Niinistö gjorde virtuella besök i Suonenjoki och Seinäjoki från terrassen på Gullranda den 12 juni 2020.  Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö gjorde virtuella besök i Suonenjoki och Seinäjoki från terrassen på Gullranda den 12 juni 2020. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Fredagen den 12 juni 2020 fortsatte republikens president Sauli Niinistö med de kommunbesök som började på onsdagen. Från det soliga Gullranda tog man den här gången distanskontakt med Suonenjoki och Seinäjoki.

Suonenjokis stadsdirektör Juha Piiroinen, ordföranden för stadsfullmäktige Olavi Ruotsalainen och stadsstyrelseordförande Kirsi Nuutinen hälsade president Niinistö välkommen virtuellt.  Foto: Suonenjoki stad

Under distanskontakten med Suonenjoki diskuterade president Niinistö först med ordföranden för stadsfullmäktige Olavi Ruotsalainen, stadsstyrelseordförande Kirsi och Suonenjokis stadsdirektör Juha Piiroinen. Man diskuterade bland annat stadens livskraft och de lokala erfarenheterna av coronavirusläget.

I Suonenjoki har det inte konstaterats någon coronavirussmitta under våren, men effekterna av viruset har varit tydliga trots det. I staden som är känd för sina jordgubbar och som nu firar sitt 150-års jubileum har till exempel tillgången på arbetskraft varit en omtalad fråga.

Stadsdirektör Piiroinen konstaterade att även om man oroat sig över företagarna och stadens livskraft har man samtidigt sett att kommunorganisationen fungerar bra. ”Vår kommun och ekonomin i vår region har mått bra och utvecklats. Även om vårt läge under våren var svårt vet vi nu att vi klarar av motgångar av det här slaget”, sade han.

President Niinistö konstaterade att Suonenjoki verkar ha en positiv inställning och tro på framtiden trots de tråkiga erfarenheterna av våren. ”Ni har åtminstone visat att ni har reaktionsförmåga. Den förmågan har säkert förbättrats hos var och en av oss”, konstaterade han. Vad beträffar ekonomin konstaterade presidenten vidare att förmågan att klara av utmaningarna med coronaviruset visar att man har varit inne på rätt linje redan under tidigare år.

Under det virtuella besöket diskuterade president Niinistö också med verkställande direktör Matti Leinonen och styrelseordförande Vesa Soirio från Pakkasmarja Oy som ägs av bärplockare. De informerade presidenten om företagets aktuella ärenden så som till exempel rekryteringen av inhemsk och utländsk säsongsarbetskraft. Företaget tillverkar och utvecklar bärprodukter av inhemska odlade bär, skogsbär och ekologiska bär.

I slutet av besöket önskade stadens representanter presidenten varmt välkommen på ett ”live”-besök till Suonenjoki. ”Det virtuella besöket var trevligt. Och ännu trevligare skulle det ha varit att vara på plats och äta jordgubbar med er. Det ser jag fram emot att göra en annan gång,” sade president Niinistö glatt och önskade god fortsättning till alla i Suonenjoki.

Seinäjoki ordnar alla tiders evenemangsommar – när tiden är mogen

Seinäjokis stadsdirektör Jorma Rasinmäki och ordföranden för stadsfullmäktige Kimmo Heinonen önskade president Niinistö välkommen till det virtuella besöket.  Foto: Seinäjoki stad

Under det virtuella besöket i Seinäjoki diskuterade president Niinistö med ordföranden för stadsfullmäktige Kimmo Heinonen och stadsdirektör Jorma Rasinmäki om stadens aktuella frågor.

Heinonen sade att man efter coronavåren nu koncentrerar sig på att se framåt. Staden strävar efter att sommaren 2021 ska bli alla tiders evenemangsommar. ”Jag läste någonstans att många nu går in för att göra allting ännu bättre i nästa år, och den inställningen verkar ni ha också i Seinäjoki, ” kommenterade president Niinistö.

Presidenten och stadens representanter samtalade också om kommunens roll som serviceproducent under undantagstillståndet och om tredje sektorns betydelse. Alla var ense om att man på kommunnivå har kunnat anpassa sig snabbt till en helt ny situation. ”Det är såklart något att vara stolt över för vilken organisation som helst, att inte ha så inrutade rutiner att man inte kan ändra dem när det är nödvändigt”, konstaterade presidenten.

Under distanskontakten med Seinäjoki diskuterade Niinistö dessutom med representanter för det lokala näringslivet. Leena Perämäki som är verkställande direktör för utvecklingsbolaget Into Seinäjoki Oy berättade åt president Niinistö bland annat om coronalägets konsekvenser för företagsamheten och de lokala evenemangen. Hon berömde särskilt de lokala företagarnas anpassningsförmåga och lösningsinriktade inställning inför den nya situationen.

Atria Abp:s verkställande direktör Juha Gröhn berättade för president Niinistö om coronavirusets konsekvenser för kött- och livsmedelsbranschen. Han konstaterade att deras största bekymmer har gällt fabrikernas verksamhet. Även de snabba förändringarna i distributionssätten har krävt specialarrangemang av företagen. Men motivationen är stark hos företagen och vardagen rullar på trots de exceptionella förhållandena under våren.

Med blicken framåt

Republikens president Sauli Niinistö talar med medierna på terrassen på Gullranda.  Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Under pressträffen efter de virtuella besöken kommenterade president Niinistö besöken: ”I dag fortsatte vi med kommunbesöken. Den här gången rörde vi oss horisontellt från Suonenjoki till Seinäjoki. Och från båda sidor var budskapet också denna gång i det stora hela uppmuntrande. Det är klart att det har varit och är svårt fortfarande, och att man också är beredd på vad som komma skall, men andan är trots allt – blicken framåt!”

Förutom Suonenjoki och Seinäjoki har president Niinistö under veckan gjort virtuella besök också i Taipalsaari och Tammerfors. Syftet med besöken var att utbyta tankar och höra hur kommuner av olika storlek har anpassat sig till coronapandemin och hur läget ser ut just nu samt att diskutera andra aktuella frågor i kommunerna.

Video från Suonenjoki-besöket