President Niinistö på virtuellt besök i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt: Tack för att ni tar hand om oss

Foto: Republikens presidents kansli

Foto: Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) virtuellt onsdagen den 22 april 2020. President Niinistö träffade personal på flera av HUS avdelningar via videolänk. Personalen berättade om sitt arbete och sina iakttagelser under coronapandemin.

Det virtuella besöket började med att HUS cheföverläkare Markku Mäkijärvi berättade om HUS åtgärder för att hantera och bekämpa pandemin. Trots den exceptionella situationen har HUS kunnat anpassa sin verksamhet till de utmaningar som coronapandemin fört med sig, bland annat genom att utbilda personalen för nya uppgifter och öka testkapaciteten. Enligt Mäkijärvi har personalen visat prov på stor yrkesskicklighet och stark motivation inför den stora utmaningen.

President Niinistö tackade personalen vid HUS och hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i Finland för deras arbete under coronapandemin: ”Det känns mycket betryggande för oss alla. Det är just en sådan känsla av förtroende som är oerhört viktig bland människor. Vetskap om att man kan lita på andra. Vårt hälso- och sjukvårdssystem som helhet har gett ett utmärkt svar.”

Starkt samarbete och engagemang

Det virtuella besöket sträckte sig också till intensivvårdsavdelningen, jouravdelningen och infektionsavdelningen på Mejlans sjukhus och till den temporära intensivvårdsavdelningen på Kirurgiska sjukhuset.

Sjukskötaren Susan Laine och avdelningsöverläkaren Anna-Maija Korhonen berättade att stämningen på intensivvårdsavdelningen i Mejlans är bra. På avdelningen har man i cirka sex veckor vårdat enbart coronapatienter. Det faktum att allt fler har klarat sig till intensivvårdsavdelningen och efter det hem ger förtröstan i vårdarbetet.

Läkaren Jere Reijula, som specialiserar sig i lungsjukdomar, och infektionsläkaren Lasse Lönnqvist på jouravdelningen i Mejlans höll med Laine och Korhonen. Trots att verksamheten snabbt kom igång var de första veckorna psykiskt belastande, eftersom viruset ännu inte var särskilt välkänt. Enligt Reijula och Lönnqvist känns situationen nu psykiskt lättare, då många tillfrisknar från sjukdomen och förståelsen av viruset ökar.

För närvarande känner personalen oro för hur de ska orka, men också för sina kollegers och närståendes säkerhet. Personalen arbetar engagerat för det gemensamma målet: ”Det är lätt att vakna och gå till jobbet om morgnarna, för nu känns det mer än någonsin att vi är till hjälp”, sade Reijula.

President Niinistö konstaterade att det är trösterikt att höra hur personalen förhåller sig till coronavirussituationen. ”Det känns som om ni nu har fått kontroll över ett otyg som tidigare var ett okänt hot. Det är en tröst att höra. Jag vill ge er mitt stöd så att ni ska orka i arbetet, och framför allt vill jag säga att er attityd är mycket imponerande. Nu har jag en känsla av att vi vårdas med passion – tack för det.”