President Niinistö på virtuellt besök på Gränsbevakningsväsendet: Det är imponerande att höra hur man värnat om fosterlandets gränser

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett virtuellt besök på Gränsbevakningsväsendet torsdagen den 7 maj 2020. Under besöket fick president Niinistö höra om Gränsbevakningsväsendets verksamhet under coronakrisen. I videomötet deltog förutom Gränsbevakningsväsendets ledning också Västra Finlands sjöbevakningssektion och gränsövergångsstället i Torneå.

Statsrådet fattade beslut om att begränsa gränstrafiken i Finland tisdagen den 17 mars. Detta innebar en stor förändring också i gränsbevakningarnas arbete: två dagar senare återinförde Gränsbevakningsväsendet tillfälligt omfattande gränskontroller förutom i trafiken över de yttre gränserna också i trafiken över de inre gränserna.

Under det virtuella besöket berättade anställda vid Gränsbevakningsväsendet för president Niinistö att trots att situationen är mycket exceptionell och trots att man har varit tvungen att förflytta personal till olika platser, har alla arbetat med gott humör. Personalen är Gränsbevakningsväsendets viktigaste resurs och man har satsat på att främja de anställdas hälsa och ork i arbetet. Samarbetet med andra myndigheter och frivilligorganisationer har också fungerat bra och gränssäkerheten har kunnat upprätthållas som planerat.

Sommaren kommer att medföra ytterligare förändringar i arbetet, och resurser kommer till exempel att omplaceras när sjötrafiken åter kommer igång. Enligt de anställda ger Gränsbevakningsväsendets mångsidighet dem förmåga att snabbt reagera och anpassa sin verksamhet.

President Niinistö konstaterade att det för honom är synnerligen imponerande att få höra hur man under coronakrisen har värnat om fosterlandets gränser. ”Och det är någonting vi verkligen litar på.” Enligt honom kan en fungerande organisation mycket snabbt svara på nya utmaningar, vilket Gränsbevakningsväsendet och dess personal har gjort. ”Det är en fin prestation”, sade han.