President Niinistö: Samarbetet kring utrikespolitken fungerar bra

President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö är ett gott samarbete inom utrikespolitiken en självklarhet. "Jag tvivlar inte alls på att samarbetet kommer att löpa", sade president Niinistö på Presidentens slott måndagen den 5 mars 2012. Vid en presskonferens berättade presidenten om ärenden i anslutning till inledningen av ämbetsperioden.

President Niinistö berättade att han redan hunnit träffa utrikesministern och både utrikesutskottets ordförande och vice ordförande under veckoslutet. Nästa vecka träffar han statsministern. "Vi har haft mycket sakliga diskussioner".

"Det sker många förändringar i världen. Det sker förändringar i Ryssland", konstaterade president Niinistö och berättade att han ännu på måndagen kommer att gratulera Vladimir Putin, som segrade i det ryska presidentvalet. Valresultatet var klart obestridligt, men valfusk har förekommit, sade han. "Det är inte bra, men demokratidiskussionen fortsätter säkert i Ryssland".

Endräktens väktare

Enligt president Niinistö kan man se att det nordiska sättet att leva och den nordiska samhällsmodellen skiljer sig allt mer till sin fördel när det stormar ute i den övriga världen. "Om man ute i världen anser att våra modeller och vår verksamhet allmänt taget är goda, skulle det löna sig att tillsammans med de övriga nordiska länderna sprida dem ytterligare."

Enligt president Niinistö har Europeiska unionens ställning försvagats och skuldkrisen har ytterligare stärkt denna trend. Presidenten uppmanade att jämföra vad unionen har fattat beslut om och vad som har genomförts. "Där finns ett tydligt glapp".

Utöver att leda utrikespolitiken ser president Niinistö sin roll som en väktare av endräkten. "Med detta menar jag att om republikens president märker att det finns fenomen eller strömningar i landet, som kanske inte är så bra med tanke på hela nationens bästa, så är det presidentens skyldighet att påtala detta".

I detta avseende är presidenten också en ekonomisk aktör. "Detta innebär alltså att man främjar finländskt kunnande och arbete ute i världen", sade president Niinistö.

Enligt president Niinistö har han anpassat sig bra till sina nya uppgifter och gjort sig hemmastadd på Talludden. "Allting känns riktigt trevligt". Jämfört med tidigare har vi furstligt med utrymme "men hur det är med friheten är jag inte så säker på", skämtade president Niinistö. 

Bilder

President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kanslid President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli
President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli President Sauli Niinistö vid presskonferensen den 5 mars 2012. Copyright © Republikens presidents kansli