President Niinistö: Samhällets sammanhållning är en av Finlands främsta konkurrensfördelar

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Den samhälleliga sammanhållningen är en av det finländska samhällets främsta konkurrensfördelar, sade republikens president Sauli Niinistö vid Finlands näringslivs vårseminarium onsdagen den 20 maj. ”Jag är övertygad om att budskapet om sammanhållning i hög grad finns med på regeringsförhandlarnas bord. Jag hoppas innerligt att det också finns på ert bord”, sade presidenten till de ekonomiska påverkare som samlats till seminariet.

Om man vill bevara sammanhållningen krävs det ett restriktivt tänkande och i viss mån också ett tänkande som präglas av avstående. ”Vi måste också kunna föregå med gott exempel”, konstaterade presidenten.

Enligt presidenten har man under de pågående regeringsförhandlingarna ”tagit tjuren vid hornen” kraftigare än någonsin under detta årtusende. ”Hoppas att greppet är fast. Det hoppas vi säkert alla.”

Geopolitiken har kommit tillbaka

I sitt tal behandlade president Niinistö brett geopolitiken, den ekonomiska utvecklingen och globaliseringen. För bara en kort tid sedan tänkte man att en värld med ömsesidigt beroende är viktigare än traditionella yttre förbindelser, sade presidenten. 

”Vi resonerade också så att ömsesidig handel, investeringar och nära ekonomiska relationer för nationerna närmare varandra. Att de med andra ord också är fredsmakare”. President Niinistö erinrade sig också ha använt uttrycket ”det tredje världskriget förs inte med vapen, utan med marknadsekonomins medel”.

”Det verkar nu som om dessa tankar sannerligen inte har förverkligats”, konstaterade presidenten. ”Vi har nått en punkt där det är motiverat att säga att geopolitiken har kommit tillbaka. Om man för 20 år sedan inbillade sig att det är ekonomin som styr geopolitiken så är situationen i dag den att det är geopolitiken som har börjat styra ekonomin”.

Också det europeiska läget har förändrats radikalt under de senaste tio åren. ”Europa ska inte ens försöka sig på en expansiv export av värderingar längre, utan vi är tvungna att defensivt skydda våra egna värderingar från yttre inflytande. Det är också en väldigt stor förändring. Om vi sedan lägger till allt det som hybridkrigföring kan föra med sig befinner vi oss verkligen i en ny situation.”

Enligt president Niinistö kan man i stället för enhetlighet skönja en tilltagande blockbildning ute i världen, till exempel när det gäller BRICS-länderna, Shanghaigruppen, parterna i TTIP-avtalet och oljeländerna. Alla dessa har en klar ekonomisk, men även geopolitisk dimension. Enligt presidenten är dessa fenomen också förknippade med en större protektionism och med tilltagande nationella betoningar.

Klimatförändringen en gemensam fiende

I sitt tal behandlade president Niinistö även klimatförändringen, där arbetet med avvärjandet av klimatförändringen kan kombinera och skapa ny tillväxt för miljötekniskt kunnande. ”Om tillräckligt många människor blir varse om tillräckligt oroväckande fenomen som orsakas av klimatförändringen kan det eventuellt leda till att en ’gemensam fiende’ upptäcks.

Vid Finlands näringslivs vårseminarium talade även Finlands näringslivs styrelseordförande Matti Alahuhta, styrelseordförande Jorma Ollila och Finlands näringslivs verkställande direktör Jyri Häkämies.