President Niinistö samtalade med Frankrikes president Emmanuel Macron

Republikens president Sauli Niinistö förde ett omfattande och ingående telefonsamtal med Frankrikes president Emmanuel Macron torsdagen den 30 april 2020.

Presidenterna betonade vikten av både det europeiska och det bilaterala säkerhetssamarbetet mellan Finland och Frankrike. Presidenterna konstaterade att också coronakrisen har visat hur viktigt det är med Europas självständiga funktionsförmåga.

President Niinistö tackade president Macron för hans initiativ att främja dialogen mellan stormakterna i fråga om vapenkontroll och annat multilateralt samarbete. Finland står gärna till tjänst också i dessa frågor. Presidenterna diskuterade även relationen till Ryssland.

President Niinistö framförde sina kondoleanser med anledning av de franska offren för coronapandemin. Avslutningsvis diskuterade presidenterna Finlands och Frankrikes åtgärder för att motverka coronaviruset.

Samtalet fördes på initiativ av Finland.