President Niinistö: Sjukskötarna vet hur Finland mår

Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö invigde Sjukskötardagarna i Helsingfors Mässcentrum den 12 mars. Copyright © Republikens presidents kansli

President Niinistö: Sjukskötarna vet hur Finland mår

”Den finländska sjukskötaren är välutbildad, motiverad och engagerar sig i sitt jobb”, sade republikens president Sauli Niinistö vid invigningen av Sjukskötardagarna torsdagen den 12 mars. Sjukskötarens arbete uppskattas och har uppskattats genom årtiondena, sade presidenten. ”Även om arbetsuppgifternas karaktär har förändrats snabbt i och med nya krav och teknikens utveckling har sjukskötarnas yrkeskår alltid upprätthållit en stor yrkesskicklighet.”

Sjukskötaren arbetar mitt i den finländska vardagen. ”Ni innehar också en väldig mängd information om hur människorna och Finland mår. Er kunskap borde också kunna utnyttjas och utbytas andra myndigheter emellan för patienternas och klienternas bästa”, sade presidenten.

Sjukskötarens arbete är tungt och sjukskötarna ställs inför människolivets alla dimensioner, sade presidenten. ”Att orka i arbetet är en sak som arbetsgemenskapen måste bära ett särskilt ansvar för. Stödet från arbetsgemenskapen är oersättligt just i de yrken där arbetsfrågor inte kan behandlas utanför arbetsplatsen.”

Sjuksköterskeföbundet har utöver det egentliga vårdarbetet gjort ett viktigt samhälleligt arbete för att främja jämställdheten i arbetslivet. ”I dagens Finland syns resultaten av detta arbete också inom arbetslivets andra områden och när det gäller kvinnors deltagande i arbetslivet överlag. Fullständig jämställdhet i arbetslivet har dock ännu inte uppnåtts. Det är i hela samhällets intresse att både kvinnors och mäns kapacitet utnyttjas fullt ut.”

Att främja ett gott vårdarbete som har sin utgångspunkt i patienten är förutom förbundets mål också en fråga som intresserar oss alla, sade president Niinistö. Social- och hälsovårdsreformens mål om jämlika, klientorienterade och högklassiga social- och hälsovårdstjänster märks just i sjukskötarnas vardag. ”Vi är alla måna om kvaliteten och tillgången på hälsovårdstjänster i ett åldrande Finland.”

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli