President Niinistö till de nya akademikerna inom vetenskap: ”Ett fritt och framgångsrikt samhälle bygger på kunskap och sanning”

Republikens president Sauli Niinistö, Finlands Akademis generaldirektör Paula Eerola, professor emerita Kaisa Häkkinen, professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Fredagen den 3 februari 2023 tilldelade republikens president Sauli Niinistö tre vetenskapsidkare hederstiteln akademiker inom vetenskap.

Professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä tog emot hederstiteln vid en ceremoni i Helsingfors.

”Ett fritt och framgångsrikt samhälle bygger på kunskap och sanning. När vi har tillgång till tillförlitlig information är vi mindre utsatta för desinformation och andra, rentav illvilliga försök att påverka oss. Kunskap är också en motkraft till okunskap och lögner, den fungerar som förnuftets röst”, sade presidenten i sitt tal vid ceremonin.

Presidenten konstaterade att Finland är ett vetenskapsvänligt land och att finländarnas förtroende för vetenskap och forskare har ökat till följd av coronapandemin. ”Det krävs arbete för att nå framgång och det krävs arbete för att förbli framgångsrik. Att Finland har börjat förlora sin position i världstoppen inom utbildning är ett mycket oroväckande fenomen”, sade presidenten.

”För att stoppa globala hot och utmaningar behöver vi samarbete, inte bara mellan olika discipliner, utan också över nationsgränser”, påpekade president Niinistö. ”Genom sin forskning har akademikerna inte bara fört vårt samhälle framåt, utan många av dem har också höjt sig över det vardagliga debattklimatet och agerat som förkämpar för vetenskap och vetenskaplig kunskap. I akademiska kretsar är och har de varit förebilder för många studerande, forskare och lärare.”

Bland de uppvaktade fanns också professor emerita Kaisa Häkkinen som förlänades hederstiteln akademiker inom vetenskap 2020. För tre år sedan blev ceremonin inställd på grund av coronapandemin.

Högst sexton ytterst meriterade finländska vetenskapsidkare kan samtidigt ha titeln akademiker inom vetenskap. Republikens president förlänar hederstiteln akademiker inom vetenskap på framställning av Finlands Akademis styrelse.