President Niinistö till diplomaterna: Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt republikens president Sauli Niinistö har Europa parallellt med krisen i Europa tvingats bli varse om allt större svårigheter också i syd. ”Vi är omringade av konflikter. De våldsamma konflikterna i Nordafrika och i Mellanöstern har lett till regionala katastrofer och följder som sträcker sig ända till Europa”, sade president Niinistö vid den diplomatmiddag som ordnades för cheferna för de utländska beskickningarna på Presidentens slott den 23 april.

Enligt presidenten måste man se saker på ett nytt sätt och Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. ”Europa kan inte längre bara fundera på hur dess värderingar och modeller sprids annanstans, utan också på hur vi ska försvara dessa värderingar i Europa. Sakläget är mycket mer komplicerat och självklarheterna från 90-talet är inte längre självklara. ”

Klyftan mellan EU och Ryssland

Presidenten upprepade sin oro för den klyfta som finns mellan EU och Ryssland, och som hela tiden har blivit större. Det handlar inte enbart om intressen, utan även om principer och värderingar. ”Det fanns svårigheter i relationerna mellan EU och Ryssland redan före krisen i Ukraina, och i många sammanhang talade vi förbi varandra eller tolkade händelser ur motsatt perspektiv. Redan de grundläggande principerna skiljde sig från varandra. I väst tolkade många att utvecklingen i Ryssland för landet närmare väst. Det gick visst så att Rysslands uppfattning om landets utveckling ändrades på vägen. ”

Det går inte att ändra på detta snabbt, men det borde alltid finnas utrymme för sansad analys och eftertanke, sade presidenten. Hanteringen och lösningen av krisen i Ukraina är en utgångspunkt och ett första steg. Krisen får inte heller tillåtas svämma över till nya områden och samarbetet och kontakterna bör skyddas.  ”Så vitt jag ser gäller detta frågor som kontakterna på medborgarnivå och arktiskt samarbete, där det finns många gemensamma intressen. Trots att det nu inte finns någon återgång till det normala betyder det inte att man ska fortsätta mot det onormala, åtminstone inte utan att se sig om.”

”För det tredje ser jag det som betydelsefullt att kontakterna med den ryska ledningen fortsätter på ett ansvarsfullt sätt. Även under kristider – och i synnerhet då – är det viktigt med diskussion. Men i fråga om EU-medlemmarna bör det vara klart att detta inte får rasera unionens interna solidaritet och trovärdigheten för gemensamma beslut”.
Gullrandadiskussioner arrangeras igen sommar

I sitt tal hänvisade president Niinistö också till riksdagsvalet som förrättades nyligen. ”Valresultatet är just sådant som de finländare som använt sin rösträtt velat”. ”Trots olika åsikter framhäver resultatet kravet på gemensamt ansvar samt samarbete och tillit. Dessa behövs.”

Det har också förts en livlig debatt om utrikes- och säkerhetspolitiken, sade presidenten.  ”Ingen, varken inom landet eller utanför, kan kväsa den diskussionen. Ordet är fritt, analyserna och slutsatserna är mångfasetterade. En ansvarskännande statsledning fungerar under alla förhållanden så, att man enas om en linje och sedan handlar i enlighet med detta. Vid behov justeras sedan denna linje – tillsammans.”

Den nationella debatten om utrikespolitiken kommer också att fortsätta. ”I detta syfte arrangeras de traditionella Gullrandadiskussionerna återigen i mitten av juni. Vi kommer då att tala både om de internationella utsikterna i ett brett perspektiv och om vår egen nationella säkerhet.”

De tredje Gullrandadiskussionerna arrangeras på presidentens sommartjänstebostad i Nådendal den 14–15 juni 2015.