President Niinistö till diplomaterna: Vi bör kontrollera krisen i Ukraina, så att krisen inte kontrollerar oss

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Tisdagen den 29 april 2014 var republikens president Sauli Niinistö med maka värdar för den traditionella festmiddagen för de i Helsingfors ackrediterade cheferna för de diplomatiska beskickningarna och deras makar i Helsingfors stadshus.

I sitt tal till diplomaterna fokuserade president Niinistö på krisen i Ukraina. Enligt presidenten har krisen snabbt satt ett hårt tryck på det europeiska säkerhetssystemet och utsatt det för erosion. ”Vi måste medge att utsikterna är dystra. – Krisen bara fortsätter och får hela tiden nytt innehåll med allt mer motbjudande drag såsom försvinnanden, mord och t.ex. tillfångatagandet av OSSE:s observatörer”, sade president Niinistö.

Utmaningen består i att hejda krisen från att eskalera och att få ärendet åter till förhandlingsbordet på ett trovärdigt sätt, ansåg presidenten. Det är det enda sättet att begränsa konsekvenserna av krisen, och med tiden är det också möjligt att reparera det som gått sönder och skapa en starkare säkerhet.

”I alla händelser står vi inför ett stort val: kontrollerar vi krisen eller låter vi krisen kontrollera oss? Jag understryker att om krisen fortsätter att eskalera och situationen förvärras går vi ofrånkomligt mot det senare, en öppen konflikt och en djup instabilitet. Att kunna kontrollera sådana utvecklingsförlopp och deras följder är en illusion, som ingen ska tro på”, påpekade presidenten.

Enligt president Niinistö är det också med tanke på att det internationella samfundet står inför andra, mycket större frågor, viktigt att krisen i Ukraina får en lösning. ”Det är nämligen klart att de globala förändringarna i ekonomin, teknologin och klimatet inte väntar på att krisen löser sig. Denna större brytning fortgår och kräver allt mer av oss.” ”Vi har inte råd att glömma detta stora sammanhang”, betonade president Niinistö.

Cirka 170 inbjudna gäster deltog i den traditionella diplomatmiddagen. Bland gästerna fanns utöver diplomater även företrädare för den finländska politiska ledningen och tjänstemannakåren.

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli