President Niinistö till FN-ambassadörerna: Finland har mycket att erbjuda det internationella samfundet

President Niinistö diskuterar med FN-ambassadörerna. Copyright © Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö och FN-ambassadörerna från 28 länder i Rikssalen i Presidentens slott. Copyright © Republikens presidents kansli

”Finland har förbundit sig till Förenta Nationerna och till gemensam säkerhet, och ett tecken på detta är att vi strävar efter medlemskap i FN:s säkerhetsråd åren 2013–2014”, sade republikens president Sauli Niinistö torsdagen den 31 maj 2012. President Niinistö stod värd för en mottagning för FN-ambassadörer från 28 länder i Presidentens slott. Ambassadörerna, som arbetar i New York, deltar i ett tre dagar långt seminarium med FN:s fredsbevarande verksamhet som tema. Seminariet ordnas i Helsingfors av utrikesministeriet.

”Vi är övertygade om att vi har mycket att erbjuda det internationella samfundet. Genom vårt medlemskap kan vi tillföra förhandlingarna i säkerhetsrådet en liten, kunnig och engagerad medlemsstats synvinkel”, sade president Niinistö. Förenta Nationerna har Finlands orubbliga stöd, i både ord och gärning. ”För oss är FN hörnstenen i det globala multilaterala systemet och samarbetet. FN har det högsta bestämmande inflytandet när det gäller den internationella säkerheten.”

50 000 finländska fredsbevarare

Finland blev medlem i FN 1955. Sedan dess har ca 50 000 finländska fredsbevarare deltagit i 30 operationer, både i FN-operationer och i operationer med FN-mandat.

”Finland vill genom sitt deltagande i fredsbevarande operationer skapa förutsättningar för återuppbyggnad och utveckling. Därför har Finland under de senaste åren fäst alltmer uppmärksamhet vid civil krishantering”, sade president Niinistö. ”Användandet av maktmedel kan inte skapa fred, det kan enbart skapa utrymme för byggandet av fred”, citerade han FN:s Brahimi-rapport som publicerades vid millennieskiftet.

Enligt president Niinistö skulle Finland, om landet väljs in i säkerhetsrådet, fortsätta sitt arbete för förebyggande diplomati och fredsmedling. ”Vi skulle sträva efter att stärka kvinnornas ställning i förebyggandet av konflikter och i skapandet av fred i enlighet med den viktiga resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet”.

President Niinistö diskuterar med FN-ambassadörerna. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Niinistö diskuterar med FN-ambassadörerna. Copyright © Republikens presidents kansli