President Niinistö till riksdagen: Migrationen är en utmaning för Finland och det västerländska värdesystemet

Bildtext: President Sauli Niinistö öppnade riksmötet i Finlandiahuset. Riksdagens talman Maria Lohela svarade för riksdagens del på republikens presidents tal.

Bildtext: President Sauli Niinistö öppnade riksmötet i Finlandiahuset. Riksdagens talman Maria Lohela svarade för riksdagens del på republikens presidents tal. Bild: Yle

Republikens president Sauli Niinistö öppnade riksmötet i Finlandiahuset onsdagen den 3 februari 2016. I sitt tal till riksdagen koncentrerade sig presidenten särskilt på migrationen, som sätter Finland och Europa på prov. Presidenten sade att migrationen utmanar det västerländska tänkesättet:

”Så sent som för något år sedan höll vi på och exporterade våra värderingar, som vi ansåg vara helt överlägsna, men nu måste vi begrunda om vi ens själva klarar av att hålla fast vid dem.”

Presidenten sade att Europa inte klarar av den okontrollerade folkvandringen länge till och att om denna toleransgräns överskrids kommer vårt värdesystem att falla samman. Det är emellertid svårt att begränsa migrationen eftersom så gott som alla åtgärder misstänks strida mot internationell rätt och internationella överenskommelser. Men dessa överenskommelser och bestämmelser har kommit till under helt andra omständigheter. ”Jag är säker på att om internationella bestämmelser och nationella bestämmelser som bygger på dem kom till i dagens läge skulle de vara betydligt strängare till innehållet, men de skulle trots det hålla fast vid de mänskliga rättigheterna och hjälpa dem som lider nöd. Det finns alltså inga goda alternativ. Vi måste överväga om vi ska värna om europeiska värderingar, européer och dem som lider verklig nöd, eller om vi strikt ska värna om internationella åtaganden utan att bry oss om övriga konsekvenser.

EU måste erkänna fakta och röja väg för dem som lider den största nöden.

Enligt presidenten finns det inga goda alternativ. Vi måste sträva efter en jämvikt som är tillfredsställande, så att den europeiska värdegrunden och ordningen tryggas och så att vi hjälper dem som lider nöd och blir utsatta för förföljelse. ”Europa söker fortfarande en balanserad lösning. Nu agerar många regeringar på egen hand, och enbart med tanke på sig själva eller för att hota och skrämmas. Vi måste komma till en punkt där någon erkänner att vi här och nu inte klarar av att fullgöra alla åtaganden i de internationella överenskommelserna. Det är ju det som de nationella förslagen till största delen handlar om.”

President Niinistö gjorde den bedömningen att det är bäst om besluten fattas på EU-nivå. ”Det bästa är att erkänna fakta, och bäst att detta erkännande kommer från EU, som går in för gemensam gränskontroll, en bromsning av migrationen och försnabbade avvisningsprocesser och på det sättet röjer en väg till trygghet för dem som lider den största nöden.”

När vi rackar ner på varandra leder det bara till ökade problem

I sitt tal tog presidenten också ställning till den debatt som fördes i Finland i början av året och där det rackades ner på män, på kvinnor, på toleranta människor, på intoleranta människor liksom även på polisen. President Niinistö påpekade att vi inte blir av med problemen på det här sättet, tvärtom. Han påminde om att det går bra för Finland med internationella mått mätt och upprepade att det inte är bra att möta våren i grälets tecken – vare sig det gäller ekonomi eller invandring.

Till sist konstaterade presidenten att förväntningarna och kraven på riksdagen är stora just nu, också när det gäller grundlagen. ”Säkerheten måste förbättras, invandringen är ett problem, ekonomin är kärv, och vi vet inte vad som ytterligare väntar. Ni kommer, intensivare än någon riksdag på årtionden, att få ta itu med primära grundlagsrättsliga frågor. Ert arbete kommer inte att vara lätt. På övre avsatsen i riksdagens huvudbyggnad står president Ståhlbergs skrivbord, vid vilket vår grundlag skapades. Platsen förmedlar ett budskap: Här föddes den och här har den svarat på förändringar genom tiderna.”