President Niinistö till Världsekonomiskt forum i Davos

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 2/2014
20.1.2014

Republikens president Sauli Niinistö deltar i Världsekonomiskt forum WEF:s möte i Davos i Schweiz den 23–24 januari 2014. President Niinistö deltar i de sessioner som behandlar konkurrenskraft och innovationer, de globala utsikterna för 2014 samt hälsa och ekonomisk tillväxt. I programmet ingår också bilaterala möten.

Världsekonomiskt forum samlar varje år en stor grupp politiska beslutsfattare, företagsledare, forskare och företrädare för internationella organisationer till en diskussion om aktuella globala, regionala och ekonomiska frågor. I år är deltagarantalet drygt 2 500, bland dem över 40 stats- eller regeringschefer.