President Niinistö: Tillförlitlighet och stabilitet är Finlands trumfkort när man lockar utländska investeringar

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaVid seminariet på Presidentens slott hölls anföranden av trafikminister Merja Kyllönen (till vänster), miljöminister Ville Niinistö, arbets- och näringslivsminister Jyri Häkämies, republikens president Sauli Niinistö samt utrikesminister Erkki Tuomioja. Copyright © Republikens presidents kansli

Vikten av att främja exporten erkänns. Det är dock också viktigt att locka investeringar till Finland, då det skapar arbetsplatser och stimulerar ekonomin, påpekade republikens president Sauli Niinistö vid ett ekonomisk seminarium som ordnades torsdagen den 4 oktober.

"Finland placerar sig i toppen i nästan alla konkurrenskraftsundersökningar. Den finländska omvärlden för att göra business är av toppklass, men paradoxalt nog avspeglas detta inte på antalet investeringar som riktas till Finland", beklagade sig president Niinistö för de cirka femtio företrädare för företagslivet som hade inbjudits till seminariet på Presidentens slott.

Presidenten räknade upp exempel på vad man enligt honom borde betona för utländska investerare: att vårt samhälle är stabilt, lugnt och tryggt, att den ryska marknaden ligger nära och att den är lätt att nå. Dessutom erbjuder Östersjöområdet synergifördelar för den internationella affärsverksamheten.

"Och sist och slutligen är förtroende grunden för all samverkan", underströk president Niinistö. "Finländarna talar kanske inte så mycket, men vi håller det vi lovat."

Det finns mycket att bättra på i vår affärsmiljö.

President Niinistö önskade att man på andra håll i världen blir medveten om det finska samhällets fördelar som investeringsobjekt – något som också bl.a. varumärket Finland och Team Finland har som syfte att lyfta fram (en verksamhetsmodell som arbets- och näringsministeriet har utarbetat och som syftar till att locka utländska investeringar och utländskt kapital till Finland).

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaCopyright © Republikens presidents kansli

"De här är ett steg i rätt riktning, men inom industri- och handelspolitiken finns det utan tvivel sådant som vi ännu kan bättra på i vår affärsmiljö", konstaterade Niinistö.

Efter republikens presidents inledande anförande presenterade arbets- och näringsminister Jyri Häkämies Team Finland-strategin för att främja utländska investeringar, som offentliggjorts torsdagen den 3 oktober.

"I förslaget ställs upp som mål att Finland före 2020 ska överskrida genomsnittsnivån i EU när det gäller direkta utländska investeringar i relation till bruttonationalprodukten", berättade Häkämies.

År 2011 uppgick det utländska investeringsbeståndet i Finland till lite över 60 miljarder euro, dvs. 32 procent av bruttonationalprodukten. Genomsnittet i Europeiska unionen är 42 procent.

"För att nå målet krävs det att investeringsflödet fås in på ett permanent tillväxtspår."

Efter president Niinstö och minister Häkämies höll utrikesminister Erkki Tuomioja, miljöminister Ville Niinistö och trafikminister Merja Kyllönen egna anföranden.

En proaktiv statsmakt som önskemål

I de frågor och kommentarer som följde på anförandena lyfte företrädarna för de företag som investerat i Finland fram bland annat verksamhetsförutsättningarna för Rysslandssamarbetet och gruvindustrin. Dessutom framfördes en önskan om att statsmakten ska vara proaktiv när det gäller kontakterna med investerare.

I sitt avslutningstal betonade president Sauli Niinstö än en gång det finska samhällets stabilitet och tillförlitlighet.

"Jag är övertygad om att det är vår största styrka i all långsiktig affärsverksamhet".