President Niinistö tog emot Flottans veteraners förtjänstkors

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö tog emot Flottans veteraners förtjänstkors torsdagen den 2 mars 2023 på Talludden.

Förtjänstkorset tilldelades republikens presidents för hans framstående arbete för våra hedersmedborgare, de finländska krigsveteranerna och lottorna.

Laivaston Veteraanit (Flottans veteraner) är en ideell förening som grundades 1963 för att värna om marina traditioner och upprätthålla försvarsandan. Medlemskåren består av alla kategorier av personal som har som tjänstgjort i Marinen.