President Niinistö tog emot von Hayeks ekonomipris

Kuva: Friedrich-August-von-Hayek-StiftungTysklands tidigare förbundspresident Roman Herzog överräckte von Hayek-priset till president Sauli Niinistö i Freiburg. Foto: Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung

Söndagen den 17 november 2013 tog republikens president Sauli Niinistö emot Friedrich August von Hayek-stiftelsens ekonomipris i Freiburg i Tyskland. Talet till pristagarna hölls av Tysklands tidigare förbundspresident, internationella valutafonden IMF:s tidigare generaldirektör Horst Köhler.

I sitt tal fäste Köhler uppmärksamhet vid att president Niinistö har uppmanat finländarna att acceptera globaliseringens utmaningar och gripa de möjligheter den skapar, så att Finland kan växa och dra nytta av dem både på individnivå och som nation och ekonomi. I prismotiveringen, som offentliggjordes redan tidigare, prisades president Niinistö för det beslutsamma engagemang som han under sin finansministertid 1996–2003 visade i fråga om att balansera ekonomin och stabilisera den offentliga ekonomin både i Finland och inom Ekonomiska och monetära unionen. Tysklands tidigare förbundspresident Roman Herzog överräckte priset till president Niinistö.

I sitt tacktal påpekade republikens president att det ekonomiska läget i Europa fortfarande är mycket skört. Enligt president Niinistö bör man vid sidan av att öka sysselsättningen, tillväxten och konkurrenskraften också genomföra strukturella förändringar för att kunna bryta skuldsättningsspiralen. Enligt president Niinistö befinner sig politikerna nu i en svår situation: ”Samtidigt som politikerna måste få till stånd ett nytt uppsving för ekonomin ska de också klara av att hantera en ökad populism och oron för att de samhälleliga och demokratiska systemen rubbas. Det är inte lätt att vara politiker i dagens Europa, men de som nu fattar de rätta besluten kommer att kommas ihåg med värme i framti