President Niinistö träffade Ålands lagtings talman

Republikens president Sauli Niinistö träffade talmannen för Ålands lagting, Gun-Mari Lindholm, fredagen den 22 februari på Talludden.

Presidenten och talmannen diskuterade frågor som är aktuella för Åland. Ett särskilt angeläget diskussionsämne var omarbetningen av självstyrelselagen för Åland med avseende på ekonomin samt den förestående totalreformen av hela självstyrelselagen. Utöver detta redogjorde talmannen för andra frågor som är viktiga för Åland.

Även Ålands lagtingsdirektör Susanne Eriksson deltog i mötet.

Bild: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli