President Niinistö träffade Ålands lagtings talman

President Niinistö skakar hand med lagtingets talman Johan Ehn, bakom lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö skakar hand med lagtingets talman Johan Ehn, bakom honom står lagtingsdirektör Susanne Eriksson. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade Ålands lagtings talman Johan Ehn tisdagen den 26 april på Talludden.

Under mötet diskuterade presidenten och talmannen aktuelle frågor som berör Åland. Åsikter utbyttes om bland annat den pågående förnyelsen av Ålands självstyrelselag, vilka eventuella konsekvenser förnyelsen av social-och hälsovårdens servicestruktur har för Åland och betydelsen av det svenska språket.

Lagtingsdirektör för Ålands lagting Susanne Eriksson var också med på mötet.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli