President Niinistö träffade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

Republikens president Sauli Niinistö och Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen träffades på Talludden i Helsingfors torsdagen den 24 november 2022.

Presidenten och ordföranden diskuterade det ryska anfallskriget mot Ukraina och säkerheten i Europa. President Niinistö konstaterade att Europeiska unionen har reagerat beslutsamt och kraftfullt på det ryska anfallskriget. EU har varit enat både i sitt stöd till Ukraina och i sitt svar till Ryssland. Det är mycket viktigt att denna enighet bevaras. Finland stöder till fullo EU:s sanktionspolitik och fortsätter sitt stöd till Ukraina så länge det behövs.

President Niinistö och ordförande von der Leyen fördömde kraftigt Rysslands olagliga attacker mot civila mål i Ukraina. Ryssland fortsätter att avsiktligt förstöra Ukrainas energiinfrastruktur inför vintern, vilket orsakar ett enormt mänskligt lidande. Som en del av detta kommer EU och Finland att fortsätta sitt stöd för att underhålla och reparera kritisk infrastruktur i Ukraina.
Under sitt besök i Finland deltar Ursula von der Leyen också i evenemanget Into the Woods i naturcentret Haltia i Esbo.