President Niinistö träffade ?europeiska presidenter i Tyskland – ”Flyktingkrisen prövar Europa”

Gruppfoto av de europeiska presidenterna vid borgen Wartburg.

Gruppfoto av de europeiska presidenterna vid borgen Wartburg.

Flyktingkrisen i Europa blev det viktigaste diskussionstemat vid det inofficiella mötet mellan de europeiska presidenterna den 21–22 september. Republikens president Sauli Niinistö deltog i ett möte för statscheferna i sammanlagt 11 länder, som arrangerades i Wartburg och Erfurt i Tyskland. 

”Europeiska unionen prövas. Vi har allvarliga problem, och flyktingkrisen är den mest akuta. Den är en kris som prövar hela Europa, från syd till nord, ända till Lappland i Finland”, sade president Niinistö vid en presskonferens efter mötet.

Enligt president Niinistö måste EU hitta ett sätt att kontrollera migrationen, den okontrollerade situationen är ohållbar både för flyktingarna och mottagarländerna. En gemensam lösning för hela EU vore bättre än olika nationella lösningar. President Niinistö hoppades också att världsledarna, som samlas nästa vecka till FN:s generalförsamling, ska finna lösningar på konflikterna bakom flyktingkrisen, särskilt kriget i Syrien.

Den europeiska sammanhållningen och utbildningen var teman

Tysklands förbundspresident Joachim Gauck var värd för presidenternas två dagar långa möte. Temat under den första arbetssessionen som hölls i den historiska borgen Wartburg var stärkandet av sammanhållningen i Europa, och diskussion fördes såväl om det gemensamma kulturarvet och den europeiska identiteten som om ekonomin och säkerheten. Många statschefer uttryckte sin oro över flyktingkrisens konsekvenser för sammanhållningen i Europa, och efterlyste en gemensam lösning för Europa.

Utbildning och delaktighet var temat för den andra sessionsdagen i Erfurt. I anförandena betonades utbildningens betydelse i fråga om integrationen av invandrare och förebyggandet av radikalisering.

I programmet ingick också en arbetsmiddag och en arbetslunch samt bilaterala möten. Före mötet träffade president Niinistö Polens nye president Andrzej Duda. Presidenterna diskuterade flyktingläget i Europa och samarbetet i Östersjöområdet såsom miljö- och energifrågor samt säkerhets- och försvarspolitiken.

I den s.k. Arraiolos-gruppens möte för presidenter deltog Bulgariens, Estlands, Finlands, Italiens,  Lettlands, Maltas, Polens, Portugals, Sloveniens, Tysklands och Österrikes presidenter. Gruppen sammanträdde första gången år 2003 i Arraiolos i Portugal, som gett gruppen dess namn. Möten har även ordnats i Finland åren 2005 och 2012.

Bilder

President Niinistö träffade Polens nye president Andrzej Duda före mötet. Copyright © Republikens presidents kansli Mötets värd Tysklands förbundspresident Joachim Gauck med maka tog emot president Niinistö. Copyright © Republikens presidents kansli Europeiska presidenter samlade i den historiska borgen Wartburg den 21 september. Arbetssessionens tema var stärkandet av sammanhållningen i Europa. Copyright © Republikens presidents kansli
Gruppfoto av de europeiska presidenterna vid borgen Wartburg.