President Niinistö träffade experter från Finlands klimatpanel

President Sauli Niinistä träffade experter från Finlands klimatpanel på Talludden: Foto Tuomas Telkkä/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade medlemmar i Finlands klimatpanel fredagen den 24 november 2023 på Talludden.

Den av statsrådet tillsatta oberoende klimatpanelen främjar dialogen mellan vetenskap och politik och ger rekommendationer för det klimatpolitiska beslutsfattandet.

Diskussionen handlade bland annat om läget i det internationella klimatsamarbetet, Finlands klimatarbete, rättvis klimatpolitik samt klimatförändringarnas direkta och indirekta konsekvenser för människorna. Presidenten och klimatpanelens medlemmar talade också om framtiden för det arktiska samarbetet för att begränsa klimatförändringarna.

Klimatpanelen utses för viss tid och består av 14 forskare som representerar de viktigaste vetenskapliga discipliner som är relevanta för klimatpolitiken. Ordförande för panelen är Markku Ollikainen, professor vid Helsingfors universitet. Den nuvarande panelens fyraåriga mandatperiod löper ut i slutet av detta år.