President Niinistö träffade Finlands honorärkonsuler från Förenta staterna och Kanada

Foto: Jami Sarell/Republikens presidents kansli

Foto: Jami Sarell/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade honorärkonsuler som representerar Finland i Förenta staterna och Kanada  tisdagen den 7 juni på Presidentens slott.

President Niinistö tackade honorärkonsulerna för det arbete de gör. Samarbetet med både Förenta staterna och Kanada har intensifierats, särskilt när det gäller ny teknik. Utöver det ekonomiska och tekniska samarbetet diskuterade presidenten och honorärkonsulerna det aktuella säkerhetspolitiska läget.

I mötet deltog sammanlagt 33 honorärkonsuler, varav 23 från Förenta staterna och tio från Kanada. Flest tjänsteår har Leonard Kopelman från Boston som har varit honorärkonsul allt sedan 1975.

Honorärkonsulerna arbetar för att stödja det finländska närings- och kulturlivet och för att assistera finska medborgare i det land där de är verksamma. Honorärkonsulerna är privatpersoner som har åtagit sig uppdraget som bisyssla utan arvode och lön. De leder honorärkonsulat som kompletterar det finska beskickningsnätet utomlands.