President Niinistö träffade Finlands honorärkonsuler från Italien och Malta

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Finlands honorärkonsuler som verkar i Italien och på Malta tisdagen den 14 juni på Gullranda.

President Niinistö tackade honorärkonsulerna för det arbete de gör. Presidenten och honorärkonsulerna diskuterade också det säkerhetspolitiska läget.

I mötet deltog nio honorärkonsuler, varav en från Malta och de övriga från Italien.

Honorärkonsulerna arbetar för att stödja det finländska närings- och kulturlivet och för att assistera finska medborgare i det land där de är verksamma. Honorärkonsulerna är privatpersoner som har åtagit sig uppdraget som bisyssla utan arvode och lön. De leder honorärkonsulat som kompletterar det finska beskickningsnätet utomlands.