President Niinistö träffade FN:s generalsekreterare – agerandet i krisen i Ukraina fick beröm

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i New York söndagen den 21 september. Ebolaviruset, bekämpning av klimatförändringen och världens kriser diskuterades vid mötet.  Generalsekreterare Ban Ki-Moon tackade president Niinistö för hans personliga insats för att lösa krisen i Ukraina. Dessutom berömde generalsekreteraren den finländska traditionen att delta i fredsförmedlingsverksamhet och att man aktivt fortsatt med det.

I New York deltar President Niinistö i öppnandet av Förenta Nationernas 69:e generalförsamling. Presidenten håller Finlands nationella anförande i den allmänna diskussionen vid generalförsamlingen onsdagen den 24 september.

Före generalförsamlingens öppnande deltar president Niinistö måndagen den 22 september i världskonferensen för urfolk, där han håller ett anförande som representant för västländernas landsgrupp. Tisdagen den 23 september deltar president Niinistö i ett toppmöte om klimatfrågor som ordnas av FN:s generalsekreterare. Där håller presidenten Finlands nationella anförande och är medordförande vid en diskussion om klimat, hälsa och arbetsplatser. I programmet ingår också bilaterala möten.

President Niinistö är ordförande för Finlands delegation i FN:s generalförsamling. Även utrikesminister Erkki Tuomioja och utvecklingsminister Pekka Haavisto deltar i öppningsveckan.