President Niinistö träffade Förenta staternas president i Stockholm

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, republikens president Sauli Niinistö, Förenta staternas president Barack Obama, Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, Norges statsminister Jens Stoltenberg och Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson i Stockholm före middagen. Foto: Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö träffade Förenta staternas president Barack Obama tillsammans med de nordiska statsministrarna i Stockholm den 4 september. ”Diskussionerna var öppna, uppriktiga och mycket ingående i många olika frågor”, sade president Niinistö till medierna efter mötet i Stockholm.

Vid den över två timmar långa arbetsmiddagen behandlades bl.a. internationellt samarbete, kampen mot klimatförändringen, global utvecklingspolitik, utvecklingen av det arktiska området och situationen i Syrien.

”Det verkar uppenbart att man har använt kemiska vapen i Syrien”, sade president Niinistö, och betonade FN:s säkerhetsråds och varje medlemslands ansvar. ”Det är en skam om man inte kan reagera på situationen på något sätt.” Enligt president Niinistö råder det dock inte full enighet inom det internationella samfundet om vem som har använt kemiska vapen i Syrien.

Intresset för det arktiska området växer

Kampen mot klimatförändringen var ett centralt tema vid mötet. Presidenterna och statsministrarna diskuterade metoder för hur hela det internationella samfundet ska fås att handla för att motarbeta den hotfulla företeelsen.

Intresset för det arktiska området håller på att växa avsevärt, sade president Niinistö. ”Den globala kartan ritas på sätt och vis om. Det finns något som vi kan kalla en ny nordlig region, där uttryckligen de nordiska länderna och kanske Finland har en tämligen central ställning”. President Niinistö påminde också om Rysslands betydelse, eftersom mer än hälften av det arktiska området finns på Rysslands territorium.

Gemensamt uttalande

Som avslutning på arbetsmiddagen offentliggjorde de nordiska länderna och Förenta staterna ett gemensamt uttalande där länderna fördömer användningen av kemiska vapen i Syrien och meddelar om ett intensifierat säkerhetspolitiskt samarbete. I uttalandet lovar länderna också att samarbeta bl.a. i kampen mot klimatförändringen, utvecklingen av det arktiska området och främjandet av de mänskliga rättigheterna och i globala utvecklingsfrågor.

I arbetsmiddagen, där Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt stod värd, deltog också Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, Norges statsminister Jens Stoltenberg och Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson.

Bilder

 De nordiska ländernas och Förenta staternas ledare i Stockholm. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet De nordiska ländernas och Förenta staternas ledare i Stockholm den 4.9.2013. Foto: Lehtikuva De nordiska ländernas och Förenta staternas ledare i Stockholm den 4.9.2013.