President Niinistö träffade företrädare för Akavas studerande

President Niinistö hade ett videomöte på Talludden med företrädare för Akavas studerande. Foto: Republikens presidents kansli

President Niinistö hade ett videomöte på Talludden med företrädare för Akavas studerande. Foto: Republikens presidents kansli

Fredagen den 16 oktober 2020 träffade republikens president Sauli Niinistö Akavas studerandedelegation. Under videomötet diskuterades i synnerhet ungas sysselsättning och generationspolitik.

I videomötet deltog ordföranden för Akavas studerandedelegation Maria Jokinen, vice ordförande Sara Salonen och delegationsmedlemmen Veera Nyfors. De berättade bland annat om hur coronaviruset påverkat sysselsättningen bland dem som utexaminerats från högskolor. Arbetslösheten har vuxit bland nyutexaminerade personer sedan mars, vilket bland annat påverkar deras framtidstro.

Under mötet diskuterades också behovet av dialog mellan generationerna. Olika fenomen, till exempel coronaviruset eller klimatförändringen, påverkar olika generationer på olika sätt eftersom deras utgångläge och erfarenheter är mycket olika. Akavas studerande konstaterade att de ser ett behov av närmare kontakt och mer diskussion mellan generationerna, för att motverka att diskussionen tillspetsas.

Också president Niinistö berättade hur han under den senaste tiden funderat på olika generationers erfarenheter och hur de påverkar hur vi tänker. Presidenten anser att bättre kunskap om varandras utgångläge är en förutsättning för att människor ska kunna umgås.

Akava är en arbetsmarknadsorganisation för högskoleutbildade med 36 medlemsförbund. Studerandedelegationen är ett organ underställt Akavas styrelse. Delegationens uppgift är att bidra med studerandenas perspektiv på beslutsfattandet och att göra organisationens studerandemedlemmars röst hörd utanför Akava. Delegationen har företrädare för alla de medlemsförbund som har verksamhet för studerande.