President Niinistö träffade företrädare för Förbundet för de stupades anhöriga och tog emot förbundets förtjänstkors

Ordföranden för Förbundet för de stupades anhöriga, fältbiskop emeritus Hannu Niskanen, och förbundets verksamhetsledare, Nina Harjulehto, överräckte förtjänstkorset till president Niinistö. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för Förbundet för de stupades anhöriga torsdagen den 8 december 2022 på Talludden i Helsingfors.

Tillsammans med förbundets representanter diskuterade presidenten förbundets verksamhet och livet efter kriget för barn som hade blivit föräldralösa och änkor som hade förlorat sina makar i kriget.

Vid mötet fick president Niinistö också ta emot förbundets förtjänstkors. Förtjänstkorset förlänades presidenten som erkännande för hans solidariska verksamhet och för hans stöd till krigsveteraner och krigsänkor.