President Niinistö träffade företrädare för Karelska förbundet

Fredagen den 16 oktober träffade republikens president Sauli Niinistö företrädare för Karjalan Liitto (Karelska förbundet). Under videomötet framhöll presidenten den karelska kulturens betydelse för hela det finländska samhället.

President Niinistö började med att gratulera Karelska förbundet, som fyller 80 år i år, och förbundets nya ordförande Outi Örn. Presidenten är förbundets beskyddare under jubileumsåret. Jubileumsårets tema är Generationernas följd (Sukupolvien ketju).

President Niinistö och företrädare för förbundet diskuterade bland annat aktuella ärenden, jubileumsåret och planerna för kommande år. Presidenten framhöll att vi inte får glömma det inflytande karelarna haft på sina nya bostadsorter. De karelska traditionerna har berikat Finland.

Karelska förbundets företrädare berättade om hur förbundet försöker hitta nya sätt att överföra kunskap om Karelen till nya generationer, till exempel genom att utnyttja digitala metoder.

Karjalan Liitto är en kultur- och intresseorganisation som verkar för att synliggöra, bevara och förnya den karelska kulturen.