President Niinistö träffade företrädare för riksdagens presidium, utskottsordförandena och de partier som valts till riksdagen

Onsdagen den 2 mars 2022 hade republikens president Sauli Niinistö ett digitalt möte med företrädare för riksdagens presidium, utskottsordförandena och de partier som valts till riksdagen. Diskussionerna gällde det rådande säkerhetsläget och de fortsatta åtgärder som det kräver.

I mötet deltog riksdagens talman Matti Vanhanen och vice talman Antti Rinne, utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho och försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva, partiordförandena Sanna Marin, Petteri Orpo, Annika Saarikko, Anna-Maja Henriksson, Iiris Suomela, Riikka Purra och Harry Harkimo samt vice ordförandena Jussi Saramo och Peter Östman.