President Niinistö träffade företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet

President Niinistö träffade via videolänk företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade via videolänk företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet fredagen den 28 maj 2021. Vid videomötet presenterades för presidenten Ungdomsbarometern 2020 och undersökningen om barns och ungas fritid 2020.

Ungdomsbarometern är en forskningsserie som sedan 1994 årligen belyser värderingar och attityder hos 15–29-åriga ungdomar som bor i Finland. Temat för Ungdomsbarometern 2020 var de ungas erfarenheter och åsikter om olika tjänster. Barometern baserar sig på en telefonintervju med 1 938 unga.

Undersökningen om barns och ungas fritid är en intervjuundersökning som har gjorts vartannat år sedan 2016 om 7–29-åringarnas fritid och hobbyer. För undersökningen intervjuades totalt 1 402 barn och unga per telefon. I fritidsundersökningen år 2020 utreddes barns och ungas deltagande i hobbyer inom kultur, konst och media.

Företrädarna för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet berättade för presidenten om Ungdomsbarometern 2020 och undersökningen om barns och ungas fritid 2020. Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli
President Niinistö deltog i ett möte på Talludden. Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli