President Niinistö träffade företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för Statens ungdomsråd och Ungdomsforskningssällskapet onsdagen den 29 april 2020. Under videomötet presenterade företrädarna för ungdomsrådet Ungdomsbarometern 2019 för presidenten.

Temat för ungdomsbarometern 2019 var arbete och företagande. President Niinistö och företrädarna för ungdomsrådet och Ungdomsforskningssällskapet diskuterade bland annat ungdomarnas erfarenheter av arbetslivet och deras syn på arbetslivets framtid.

Ungdomsrådet berättade att barometerns resultat visar att ungdomarna önskar att deras arbete ska vara meningsfullt och de ser på arbetslivet med stor entusiasm. Fastän det finns en del oro över att arbetet kanske inte räcker till och att det kan vara belastande, uppfattas inte arbetslivet som osäkert. Tvärtom finns det ett starkt engagemang och många förhåller sig positivt till exempel till företagande.

Ungdomsbarometern är en forskningsserie som sedan 1994 årligen belyser värderingar och attityder hos finländska ungdomar i åldern 15–29 år. Ungdomsbarometern 2019 grundar sig på 1 907 telefonintervjuer. Resultatet offentliggjordes den 20 april.