President Niinistö träffade företrädare insamlingen Gemensamt Ansvar

Republikens president Sauli Niinistö träffade representanter för insamlingen Gemensamt Ansvar och tog emot intäkterna från insamlingen 2020 vid ett distansmöte fredagen den 13 november. I år fokuserade insamlingen på att stödja föräldraskapet ute i världen och i Finland.

Det totala insamlingsresultatet av Gemensamt Ansvar 2020 uppgick till 1 995 818 euro. Det inhemska målet för insamlingen var att stödja relationen mellan barn och föräldrar via Mannerheims Barnskyddsförbund rf, Rädda Barnen rf och församlingarnas familjearbete. Med den hjälp som riktas till utlandet stöds arbetet på gräsrotsnivå genom Kyrkans Utlandshjälp i världens fattiga katastrofområden.

Intäkterna av insamlingen överlämnades av ärkebiskop Tapio Luoma och insamlingschef Tapio Pajunen.