President Niinistö träffade försvarsminister Mattis: Relationen mellan våra länder är starkare än någonsin

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade USA:s försvarsminister James Mattis i Presidentens slott måndagen den 6 november 2017. Teman för diskussionerna som varade ungefär en timme var bland annat säkerhetsläget i Europa, försvarssamarbetet mellan Finland och USA och situationen i Nordkorea.

Efter mötet uttalade sig president Niinistö och försvarsminister Mattis om mötet för medierna. President Niinistö komprimerade diskussionsämnena till ett minimum: ”Vi hade bara ett tema: fred. Vi diskuterade hur vi kan bevara freden i världen. Våra tankar är mycket likriktade”, sade presidenten. Under mötet framförde president Niinistö också sina kondoleanser med anledning av masskjutningen i Texas dagen innan.

Försvarsminister Mattis gratulerade presidenten och hela Finland med anledning av 100-årsjubileet för vårt lands självständighet. Mattis berömde Finlands insatser då det gäller den fredsbevarande verksamheten, främjandet av de mänskliga rättigheterna, koalitionen mot IS och bekämpningen av hybridhot. ”Ni visar att ni tar er frihet och självständighet på allvar. Det framgår av ert engagemang i det nordiska försvarssamarbetet och av ert ordförandeskap i Arktiska rådet”, sade Mattis. ”Vi välkomnar såväl det fördjupade bilaterala samarbetet mellan våra länder som vårt fördjupade Nato-partnerskap. I dagens överläggningar konstaterade vi åter en gång att relationerna mellan Finland och USA är starkare än någonsin.”

President Niinistö och försvarsminister Mattis möttes nu för andra gången. Första gången träffades de i februari i samband med säkerhetsmötet i München.

Under sitt besök i Finland deltar försvarsminister Mattis i en arbetssession för Nordliga gruppens (Northern Group) försvarsministrar. Vid sessionen diskuteras säkerhetsfrågor i Nordeuropa samt regionalt och transatlantiskt försvarssamarbete. I Northern Group ingår utöver de nordiska och de baltiska länderna också Nederländerna, Storbritannien, Polen och Tyskland.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli