President Niinistö träffade honorärkonsuler verksamma i Finland

President Niinistö hälsade den konsulära kårens styrelseledamöter välkomna till Gullranda. Foto: Matti Porre / Republikens presidents kansli

Torsdagen den 12 augusti 2021 träffade republikens president Sauli Niinistö styrelseledamöter för den konsulära kåren i Finland på Gullranda. Till den konsulära kåren hör honorärkonsuler som representerar främmande stater i Finland.

President Niinistö hälsade konsulerna välkomna och konstaterade att honorärkonsulerna utför ett viktigt arbete för att göra Finland känt i världen. Vid mötet berättade honorärkonsulerna om sin verksamhet och om den konsulära kårens historia.

Honorärkonsulerna är officiella representanter för sina länder i Finland och sköter sitt uppdrag som bisyssla. I Finland finns det cirka 200 honorärkonsuler som representerar kring 100 länder.

Foto: Matti Porre /Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre /Republikens presidents kansli