President Niinistö träffade Kinas president

Bild: LehtikuvaBild: Lehtikuva

Republikens president Sauli Niinistö träffade Kinas president Xi Jinping på Hainan, Kina lördagen den 6 april 2013. I början av mötet gratulerade president Niinistö den färska presidenten med anledning av valet.

Vid mötet diskuterade presidenterna utvecklingen av de bilaterala relationerna mellan Kina och Finland, det ekonomiska läget i EU och relationerna mellan EU och Kina samt internationella frågor. Även rättsstatsutvecklingen och de mänskliga rättigheterna behandlades.

President Xi redogjorde också för Kinas synpunkter på läget i Nordkorea. Bägge länderna är bekymrade över läget på den koreanska halvön och anser att det är nödvändigt att spänningen löses.

Vid diskussionerna betonade president Niinistö att Finland har mycket att erbjuda Kina. Länderna kom överens om att inleda förberedelser för att utveckla det ömsesidiga samarbetet till ett ännu fastare partnerskap. Förberedelserna gällande partnerskapet inleds mellan ländernas utrikesministerium.

"Finland innehar kunnande i synnerhet i fråga om stadsplanering, energieffektivitet, ren teknik, bioenergi, vattenrening samt arkitektur och design. Grön tillväxt är ett gemensamt mål för oss", sade president Niinistö.

Finländska företag har gjort betydande investeringar i Kina. President Niinistö uppmuntrade Kina att i sin tur investera i Finland. "Finland är en stabil och utmärkt investeringsmiljö", betonade presidenten.

Bild: LehtikuvaBild: Lehtikuva

Det globala läget och läget inom euroområdet behandlades också vid mötet. President Niinistö redogjorde för Finlands åsikter om eurokrisen. EU och Kina är ekonomiskt beroende av varandra, och president Niinistö betonade att det ännu finns mycket potential.

Enligt president Niinistö har det långvariga samarbetet mellan Finland och Kina på det rättsliga området varit fruktbart. Finland hoppas också att detta samarbete ska vara till hjälp vid utvecklingen av rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, sade president Niinistö. President Xi konstaterade också att Kina är tillfreds med samarbetet och redo att fortsätta det.

President Niinistö framförde en inbjudan till president Xi att besöka Finland.

Från Hainan till Peking

President Niinistö är med sin maka Jenni Haukio på officiellt besök i Kina den 6–10 april. Söndagen den 7 april deltog president Niinistö i högnivåforumet Boao Forum for Asia, som arrangerades på Hainan, och som Kinas president Xi var värd för. President Niinistö var huvudtalare vid en session som behandlade det ekonomiska läget i Europa.

Från Hainan reste president Niinistö till Peking, där han träffar Kinas premiärminister Li Keqiang samt ordföranden för Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens Yu Zhengsheng. I programmet ingår även företagsmöten. I presidentens följe i Peking ingår Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb, och på resan medföljer även en delegation med företagsledare.

President Niinistö återvänder till Finland den 10 april.

Bilder

 Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva
Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva
Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva
Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva
Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013 Copyright © Republikens presidents kansli Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013.  Copyright © Republikens presidents kansli Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013
 Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013  Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013  Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva
 Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva  Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013. Bild: Lehtikuva  Officielt besök till Kina den 6.-10.4.2013