President Niinistö träffade kommendörerna för Rysslands och Förenta staternas försvarsmakter

Onsdagen den 22 september träffade republikens president Sauli Niinistö Rysslands generalstabschef, general Valerij Gerasimov, och torsdagen den 23 september chefen för Förenta staternas försvarsmakt, general Mark Milley, på Talludden.

Kommendörerna för Rysslands och Förenta staternas försvarsmakter hade ett möte sinsemellan i Finland onsdagen den 22 september.

President Niinistö och den ryske generalstabschefen general Valerij Gerasimov. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
President Niinistö och Förenta staternas försvarschef general Mark Milley. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli