President Niinistö träffade Libanons president: Flyktingsituationen mycket svår

President Suleiman och president Niinistö diskuterade vid den finländska basen onsdagen den 13 mars. De officiella diskussionerna fördes i Beirut torsdagen den 14 mars. Copyright © Republikens presidents kansli

President Suleiman och president Niinistö förde officiella diskussionerna i Beirut torsdagen den 14 mars. Copyright © Libanons presidents kansli

Pressmeddelande 11/2014
13.3.2014

Läget i Syrien och de lokala konsekvenserna behandlades när republikens president Sauli Niinistö träffade Libanons president Michel Suleiman i Beirut torsdagen den 13 mars 2014.

Presidenterna dryftade det ekonomiska och samhälleliga tryck som flyktingströmmen från Syrien orsakar Libanon. Enligt president Niinistö saknar den ytterst svåra flyktingsituationen i Libanon motstycke. Båda presidenterna framhävde vikten av en politisk lösning för att få slut på inbördeskriget i Syrien.

Hittills har Finland beviljat 28,3 miljoner euro i humanitärt bistånd för de lokala konsekvenserna av krisen i Syrien. Av biståndet har en del riktats till Libyen. Dessutom meddelade Finland förra veckan att man beviljar 8 miljoner euro i extra bistånd till Libanon genom Världsbankens och Unicefs projekt.

President Suleiman tackade Finland för detta stöd och för satsningarna på fredsbevarande.

På programmet efter de bilaterala diskussionerna stod planteringen av ett libanesisk-finländskt vänskapsträd och lunch med president Suleiman som värd. President Niinistö hade också möten med parlamentets talman Nabih Berri och premiärminister Tammam Salam.

President Niinistö besökte Libanon den 11–13 mars. Resan inleddes med att republikens president inspekterade den finländska krishanteringsstyrkan i FN:s UNIFIL-insats i södra Libanon. Cirka 350 finländska fredsbevarare tjänstgör i insatsen.
President Niinistö återvände till Finland natten till fredag.