President Niinistö träffade Nordiska rådets presidium

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Nordiska rådets presidium tisdagen den 12 december 2023 på Talludden.

Under mötet diskuterade presidenten och presidiet utvecklingsutsikterna för det nordiska samarbetet, det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet samt framtiden för den arktiska regionen och det arktiska samarbetet.

Nordiska rådets presidium samlas till ett tvådagarsmöte i Esbo den 11–12 december. På agendan står bland annat de politiska åtgärdernas roll i motverkandet av hybridhot, betydelsen av artificiell intelligens och potentialen i ett starkare nordiskt civil-militärt samarbete för att bemöta hybridhot.

Nordiska rådet, grundat 1952, är ett organ för samarbete mellan Nordens parlament. Nordiska rådet består av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.