President Niinistö träffade nya ambassadörer

Republikens president Sauli Niinistö träffade nya ambassadörer som är ackrediterade i Finland torsdagen den 10 september 2020 på Talludden. Presidenten förde bilaterala samtal med Islands ambassadör Auðunn Atlason, Italiens ambassadör Sergio Pagano, Tysklands ambassadör Konrad Arz von Straussenburg, Indiens ambassadör Raveesh Kumar, Irlands ambassadör Ruth Parkin och Israels ambassadör Hagit Ben-Yaakov.

På grund av coronaläget har presidenten tagit emot ambassadörernas kreditivbrev tidigare i somras genom ett skriftligt förfarande.

Page was created on 10.9.2020 .