President Niinistö träffade politiska journalister: ”Vi är på väg mot ett mer europeiskt Nato”

President Niinistö träffade företrädare för föreningen Politiska journalister rf på Presidentens slott. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö träffade företrädare för föreningen Politiska journalister rf på Presidentens slott. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för föreningen Politiska journalister rf torsdagen den 15 september 2022 i Presidentens slott. I sitt inledningsanförande tog president Niinistö upp krigsläget i Ukraina, Finlands medlemskap i Nato och frågan om visum för ryska resenärer.

Enligt presidenten är det vanskligt att förutspå hur krigsläget utvecklas, men Ukraina har faktiskt gjort framsteg, särskilt mot nordost, och det är svårt att se att Ryssland skulle kunna vidta omedelbara och omfattande motåtgärder. Presidenten sade att det i Ryssland har framförts mer kritiska uttalanden om kriget, men att man än så länge knappast kan tala om att den interna stämningen i landet har rubbats.

President Niinistö tog särskilt upp de uttalanden från Förenta staterna, där det betonas att Finland stärker det europeiska Nato. ”I samband med Natoprocessen bör det noteras att det åtminstone i vissa uttalanden i Förenta staterna har förts fram att Finland stärker det europeiska Nato. Kanske vissa har sett det som den främsta orsaken till en positiv inställning till Finlands Natomedlemskap. Även detta måste vi förstå.”

”Här är utgångspunkten också i övrigt klar: Förenta staternas uppmärksamhet är världsomspännande, och särskilt Stillahavsområdet vållar en hel del huvudbry. Vi är, om det gamla uttrycket tillåts i detta sammanhang, kanske på väg mot ett mer europeiskt Nato. Det finns tydliga tecken på det.”

I slutet av sin inledning tog presidenten upp kriterierna för att utfärda visering. ”Att få visum för inresa i något land är ingen subjektiv rättighet för någon. Det land som utfärdar viseringen har alltid prövningsrätt.”

”Vi har hittills sett ägandet av en fastighet eller en bostad i Finland som en grund för att få visum. Jag anser att det inte är nödvändigt. Kanske vi borde tydligt meddela att en fastighet som förvärvas i Finland efter ansökningsdagen inte utgör någon grund för att beviljas visum. På detta sätt skulle vi kanske kunna undvika att ägandet delas upp, vilket vi har sett exempel på, eller kanske till och med sätta stopp på fastighetsköp, vilka många varit oroliga för.”

President Niinistö träffade företrädare för föreningen Politiska journalister rf på Presidentens slott. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli