President Niinistö träffade president Putin: negativ utveckling måste brytas – nyckelord förtroende

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Rysslands president Vladimir Putin kom på arbetsbesök till Finland fredagen den 1 juli 2016. ”Varmt välkommen till Gullranda”, önskade republikens president vid början av mötet. ”Senast var ni här för tre år sedan. Också då var det vackert väder. Här har ingenting förändrats, men tyvärr har det nog gjort det i världen, och nödvändigtvis inte alls i en bra riktning. Därför vore det viktigt, att vi när det gäller goda ting skulle komma framåt i världen. Och här har ni en betydande roll ”, sade president Niinistö.

President Niinistö poängterade under presidenternas gemensamma presskonferens, att det vore viktigt att bryta spiralen av misstroende både i området kring Östersjön och i Ukraina. ”Vi är mycket medvetna om att man i de baltiska länderna – och också annorstädes – känner rädsla för Ryssland. Och å andra sidan upplever man i Ryssland Nato som ett stort hot. För att en sådan här negativ utveckling inte ska fortsätta blir nyckelordet förtroende och det, att man ens kan ta små steg i en annan riktning, när det gäller att återställa förtroendet”, sade president Niinistö under presidenternas gemensamma presskonferens.

Transponders borde tas i bruk

President Niinistö lyfte som exempel upp att flyga utan transponder och ett litet steg i rätt riktning: ”Jag har föreslagit att vi på Östersjöområdet skulle sträva efter att gemensamt komma överens om, att transponders tas i bruk, att man inte flyger utan dem. President Putin välkomnade förslaget och sade att Ryssland skulle ta upp frågan följande gång Nato-Rysslandsrådet träffas.

President Niinistö tog också upp Krasnyi Bor problemavfallsanläggningen, som innebär en risk för invånarna kring Östersjön. ”Ännu under middagen, som också våra miljöministrar deltog i, funderade vi över en praktisk väg framåt i denna fråga.

Om situationen i Ukraina konstaterade presidenten, att det skulle vara viktigt att villkoren i Minskavtalet uppfylls. Det råder en ”nollsituation i utvecklingen” för det politiska paketet framskrider inte utan säkerhetspaketet och vice versa. ”Nu förstod jag att det för att upprätthålla vapenstillestånd finns väl grundade- och hoppeligen framgångsrika – strävanden. Och härifrån kan man sedan kanske ta ett steg i gången framåt i båda helheterna.

De ekonomiska relationerna mellan Finland och Ryssland har lidit och den internationella  konjunkturen är troligen huvudorsaken till detta, konstaterade president Niinistö.” Och oberoende av begränsningar, finns det utanför dem nog rum att sträva efter jämvikt från svackan som den internationella konjunkturen förorsakat.

Presidenterna fortsatte diskutera de ekonomiska förhållandena under arbetsmiddagen, i vilken också deltog näringslivsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen samt Rysslands naturresurs- och miljöminister Sergei Donskoi och vice finansminister Aleksei Lihatšov.

Video: Presskonferensen i Gullranda

Bilder

 Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli  Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli  Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli
Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli Rysslands president Vladimir Putin avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 1 juli 2016. Republikens president Sauli Niinistö tog emot president Putin på Gullranda. Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

Presidentti Sauli Niinistö otti Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastaan Kultarannassa perjantaina 1. heinäkuuta 2016. #sauliniinistö #niinistö #vladimirputin #putin #presidentti #kultaranta #suomi #finland #venäjä #russia #finland

Kuva, jonka Tasavallan presidentin kanslia (@tpkanslia) julkaisi 2. 07ta 2016 klo 2.05 PDT