President Niinistö träffade representanter för Finlands Dövas Förbund rf och Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Finlands Dövas Förbund rf och Finlandssvenska teckenspråkiga rf  torsdagen den 7 februari 2013 i Brummers hus. Presidenten fick som gåva en bok som behandlar de dövas historia i Finland.

Presidenten och representanterna för föreningarna diskuterade under mötet de dövas ställning i Finland samt användningen av teckenspråk i olika länder. Det finlandssvenska teckenspråkets ställning och framtid i Finland diskuterades också. Man uppskattar att ca 300 personer använder det finlandssvenska teckenspråket. Av dessa är cirka 300 är döva.