President Niinistö träffade representanter för landskapet Åland

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Representanter för landskapet Åland besökte Gullranda på inbjudan av republikens president Sauli Niinistö tisdagen den 12 augusti 2014. Under besöket diskuterade president Niinistö och landskapsrepresentanterna diskuterade under besöket utvecklandet av självstyrelsen för Åland, den aktuella ekonomiska situationen samt olika samarbetsområden mellan riket och landskapet.

I sitt inledande anförande underströk Ålands lagtings talman Britt Lundberg det svenska språkets betydelse som grundval för självstyrelsen för Åland. Lantrådet Camilla Gunell och vicelantrådet Roger Nordlund redogjorde närmare för situationen i landskapets näringsliv. Båda framhöll att det finns en stark framtidstro på Åland. Riksdagsrådet Gunnar Jansson delgav republikens president en översikt över Ålandskommitténs arbete som gäller utveckling av självstyrelsen. I mötet deltog även landshövding Peter Lindbäck, riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och lagtingsdirektör Susanne Eriksson.

Efter lunchen bekantade sig landskapsrepresentanterna med Gullranda trädgård tillsammans med presidentparet.

Också hunden Lennu visade ivrigt Gullranda trädgård för besökarna. Copyright © Republikens presidents kansli

Också hunden Lennu visade ivrigt Gullranda trädgård för besökarna. Copyright © Republikens presidents kansli