President Niinistö träffade svenska försvarsmaktens överbefälhavare

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade svenska försvarsmaktens överbefälhavare general Sverker Göransson torsdagen den 24 april på Talludden. President Niinistö och general Göranson diskuterade situationen i Ukraina, det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco) samt Finlands och Sveriges bilaterala försvarssamarbete.

Under sitt två dagar långa besök bekantade sig överbefälhavaren Göranson bland annat med den finländska marinens verksamhet i Skärgårdshavet samt med flygvapnets verksamhet i Rissala i Kuopio.