President Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson tisdagen den 8 november 2022 på Talludden.

President Niinistö och försvarsminister Jonson diskuterade Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap, ländernas intensiva bilaterala försvarssamarbete och Rysslands anfallskrig i Ukraina.