President Niinistö träffade Sveriges statsminister – också Natoutredningen diskuterades

Foto: Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven i Stockholm lördagen den 30 april.

President Niinistö och statsminister Löfven diskuterade säkerhetssituationen i Östersjön och Nordeuropa samt samarbetet mellan länderna i fråga om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

Det kommande toppmötet i Washington togs också upp. De nordiska statscheferna träffar USA:s president Barack Obama den 13 maj.

Natoutredningen diskuterades

Under mötet diskuterades också den Natoutredning som nyligen offentliggjorts i Finland. President Niinistö kommenterade den färska utredningen i en intervju med Yle strax efter mötet med statsminister Löfven.

”Jag anser att utredningen är ganska bra. När man läser den mot bakgrund av tidigare redogörelser och uppdateringar får man nog en rätt bra bild av var Finland befinner sig just nu.”  I rapporten öppnar man enligt presidenten upp ”rätt många” frågor och omständigheter kring ett medlemskap eller icke-medlemskap i Nato.

Enligt president Niinistö fattar Finland och Sverige självständiga beslut om medlemskap, i det fall att de vill och har behov av att fatta beslut i frågan. Frågan om en samordnad medlemskapsprocess kommenterade presidenten på teoretisk nivå. ”Något sådant kan naturligtvis endast genomföras om folkopinionen i vartdera landet lutar åt det hållet. Så går det till i demokratier, enligt min uppfattning.”

”Vi har ingen sådan automatiskt ödesgemenskap”, sade presidenten om Finland och Sverige. ”Det ser ut som om beslutsprocessen är rätt så komplicerad. Var och en ansvarar naturligtvis för sitt eget beslutsfattande, vilket inte utesluter att åsikterna kan påverka varandra.”

Enligt president Niinistö fastställer regeringen i en redogörelse sin egen ståndpunkt i fråga om ett finskt medlemskap i Nato. ”Min egen ståndpunkt är att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra på vår rådande politik.”

Presidentparet deltog lördag kväll i festligheterna i Stockholm i samband med Sveriges kung Carl XVI Gustafs 70-årsdag. I programmet ingick en lunch som Stockholms stad bjöd på samt en festmiddag på kungliga slottet.